Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

สำนักงานเขตธนบุรี กำหนดแผนตรวจสอบสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการ ในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 (Up 6/11/2561)

                    นายเจน วราหะ ผู้อำนวยการเขตธนบุรี แจ้งว่า สำนักงานเขตธนบุรีได้ดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 เรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ โดยจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ , ฝ่ายเทศกิจ , ฝ่ายโยธา , ฝ่ายรายได้ , ฝ่ายปกครอง , ผู้แทนสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ , เจ้าหน้าที่ทหารจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 19 และเชิญเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 ร่วมตรวจสอบสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ พื้นที่แขวงดาวคะนอง ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 20.00 น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล โทร. 0 2465 0025 ต่อ 5618 และ 5619