Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

เขตธนบุรีร่วมพิธีตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในเทศกาลออกพรรษา ณ วัดเวฬุราชิณ (Up 25/10/2561)
                    นายเจน วราหะ ผู้อำนวยการเขตธนบุรี พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เขตธนบุรี ร่วมพิธีตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในเทศกาลออกพรรษา โดยพระครูวิสุทธิ์กิจจานุการ เจ้าคณะแขวงบางยี่เรือและเจ้าอาวาสวัดเวฬุราชิณ  พร้อมด้วยพระสงฆ์ จำนวน 30 รูป ออกรับบิณฑบาต ณ บริเวณลานรอบพระอุโบสถวัดเวฬุราชิณ โดยมีชาวพุทธศาสนิกชน ในพื้นที่เขตธนบุรี เดินทางมาร่วมทำบุญตักบาตรกันจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อเกิดสิริมงคลแก่ครอบครัว     สืบสานประเพณี วัฒนธรรม วิถีชุมชนอันดีงาม ทำนุบำรุงสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป