/    / /
เนื่องจากสำนักงานเขตธนบุรีไม่มีบริเวณที่จอดรถ ผู้มาติดต่อราชการสามารถจอดรถได้บริเวณลานวัดเวฬุราชิณ บริษัททุนเติม จำกัด หรือสถานที่จอดรถเอกชนใกล้เคียง (โดยอาจมีค่าใช้จ่าย)

Main Menu
BANGKOK PORTAL


วิสาหกิจชุมชนกล่องและผลิตภัณฑ์จากผ้า เขตธนบุรี

วิสาหกิจชุมชนกล่องและผลิตภัณฑ์จากผ้า เขตธนบุรี
ชื่อผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์กล่องผ้า
หัวหน้ากลุ่ม นายชาญชัย เคียงประคอง
สถานที่ผลิต 4/7 ซอย เทอดไท 33 ถนนเทอดไท แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 0 2891 3300
โทรสาร 0 2472 1801
โทรศัพท์มือถือ 0818452288
E-Mail 2288 @ bangkokgift.net