/    / /
เนื่องจากสำนักงานเขตธนบุรีไม่มีบริเวณที่จอดรถ ผู้มาติดต่อราชการสามารถจอดรถได้บริเวณลานวัดเวฬุราชิณ บริษัททุนเติม จำกัด หรือสถานที่จอดรถเอกชนใกล้เคียง (โดยอาจมีค่าใช้จ่าย)

Main Menu
BANGKOK PORTAL


วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมชุมชนวัดหิรัญรูจี เขตธนบุรี

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมชุมชนวัดหิรัญรูจี เขตธนบุรี
ชื่อผลิตภัณฑ์ ดอกไม้ประดิษฐ์
หัวหน้ากลุ่ม นางรัชดา ชัชวาลย์ปรีชา
สถานที่ผลิต 179 ซอย หิรัญรูจี 2 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 0 2465 3861
โทรศัพท์มือถือ 0851157457