/    / /
เนื่องจากสำนักงานเขตธนบุรีไม่มีบริเวณที่จอดรถ ผู้มาติดต่อราชการสามารถจอดรถได้บริเวณลานวัดเวฬุราชิณ บริษัททุนเติม จำกัด หรือสถานที่จอดรถเอกชนใกล้เคียง (โดยอาจมีค่าใช้จ่าย)

Main Menu
BANGKOK PORTAL


วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลาตะเพียนฉลุไทยลายวิจิตร

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลาตะเพียนฉลุไทยลายวิจิตร ชื่อผลิตภัณฑ์ ปลาตะเพียนใบลานลายโขน
หัวหน้ากลุ่ม นางณัฐธร แดงสีพล
สถานที่ผลิต 1415 ซอย เทอดไท 35 ถนนเทอดไท แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 0 2891 3894
โทรศัพท์มือถือ 0891310507
E-Mail 1310507@windowslive.com