/    / /
เนื่องจากสำนักงานเขตธนบุรีไม่มีบริเวณที่จอดรถ ผู้มาติดต่อราชการสามารถจอดรถได้บริเวณลานวัดเวฬุราชิณ บริษัททุนเติม จำกัด หรือสถานที่จอดรถเอกชนใกล้เคียง (โดยอาจมีค่าใช้จ่าย)

Main Menu
BANGKOK PORTAL


วิสาหกิจชุมชนกรุงธน

วิสาหกิจชุมชนกรุงธน
ชื่อผลิตภัณฑ์ เต้าหู้ใบตองชนิดอ่อน
หัวหน้ากลุ่ม นายเวชกร กอบกุลไชย
สถานที่ผลิต 1093 ซอย สมเด็จพระเจ้าตากสิน 18 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ 0 2466 7426
โทรสาร 0 2890 4546
โทรศัพท์มือถือ 0816284255
E-Mail vechcagorn@gmail.com