/    / /
เนื่องจากสำนักงานเขตธนบุรีไม่มีบริเวณที่จอดรถ ผู้มาติดต่อราชการสามารถจอดรถได้บริเวณลานวัดเวฬุราชิณ บริษัททุนเติม จำกัด หรือสถานที่จอดรถเอกชนใกล้เคียง (โดยอาจมีค่าใช้จ่าย)

Main Menu
BANGKOK PORTAL


สถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่เขต

เขตธนบุรีมีสถานีตำรวจนครบาลที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จำนวน 5 แห่ง ได้แก่

1. สถนีตำรวจนครบาลบุปผาราม
2. สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ
3. สถานีตำรวจนครบาลตลาดพลู
4. สถานีตำรวจนครบาลสำเหร่
5. สถานีตำรวจนครบาลบุคคโล