Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมผู้บริหารเขตทวีวัฒนา ครั้งที่ 5/2563 (22 มิ.ย. 63)
        เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 สำนักงานเขตทวีวัฒนาจัดประชุมผู้บริหารเขตทวีวัฒนา ครั้งที่ 5/2563 โดยมีนายพรเลิศ เพ็ญพาส ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องอักษะ สำนักงานเขตทวีวัฒนา