Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่หาแนวทางดูแล ปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่าง ๆ (17 มิ.ย. 63)
        เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ผู้บริหารเขตทวีวัฒนา ลงพื้นที่ ถนนพุทธมณฑล สาย 3 - สิ้นสุดถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก และถนนทวีวัฒนา - สิ้นสุดถนนอุทยาน เพื่อหาแนวทางการดูแล ปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ และเน้นการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้สวยงาม