Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ตรวจสถานที่ประเภทสนามกีฬาเฉพาะกลางแจ้ง (22 พ.ค. 63)
        เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายพรเลิศ เพ็ญพาส ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา นำทีมนายวัชระ พัฒอำพันธ์ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลาย ประเภทสนามกีฬาเฉพาะประเภทกลางแจ้ง ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 9) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่ผู้ประกอบการและประชาชนผู้มาใช้บริการ ณ Cv tennis club แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา พบว่าสถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด