Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์ (07)

การประชุมผู้บริหารเขตทวีวัฒนา ครั้ง 11/2562 (9 ต.ค. 62)
        เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเขตทวีวัฒนา ครั้งที่ 11/2562 เพื่อแจ้งข้อราชการและติดตามงานตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และงานที่เกี่ยวข้องของเขตที่จะต้องปฏิบัติงาน โดยมีผู้บริหารเขต หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องอักษะ สำนักงานเขตทวีวัฒนา