Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ฝ่ายโยธา ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 ต.ค. 62)
ฝ่ายโยธา ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร  คลิกที่นี่