Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ติดต่อเรา


สำนักงานเขตทวีวัฒนา
ที่อยู่          :   เลขที่ 1 ถนนอุทยาน ซอย 5 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์    :   02 441 4973 - 84
โทรสาร     :   02 441 4734
E-Mail       :   thawiwatthana@hotmail.com
วันและเวลาทำการ    :   วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.
                                    เฉพาะฝ่ายทะเบียน  : 
                                    1.   วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.45 – 17.00 น. (ไม่พักเที่ยง)
                                          เปิดให้บริการด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรฯ และทะเบียนทั่วไป
                                    2.   วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. (พักเที่ยง)
                                          เปิดให้บริการด้านทะเบียนราษฎร และทะเบียนบัตรฯ
                                          (ด้านทะเบียนราษฎร ยกเว้นกรณีต้องมีการสอบสวน)
                                    3.   วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. (พักเที่ยง)
                                          รับแจ้งตายเท่านั้น
รายละเอียด อื่นๆ     :   หากพบเห็นข้าราชการ ลูกจ้าง ทุจริตประพฤติมิชอบ แจ้งข้อมูลและข้อเสนอแนะ
ได้ตามช่องทางต่าง ๆ ถึงสำนักงานเขตทวีวัฒนา ดังนี้
          1.   โทรศัพท์หมายเลข 02 441 4973 - 84 ต่อ 5507
          2.   โทรสารหมายเลข 02 441 4734
          3.   ตู้รับความคิดเห็น บริเวณหน้าห้องทะเบียน ชั้น 1 และห้องฝ่ายปกครอง ชั้น 2
          4.   เว็บไซต์ www.bangkok.go.th/rongtook
          5.   E-Mail : thawiwatthana@hotmail.com

แผนที่   :  
 
กรุณากรอกข้อมูลของท่าน
หัวข้อ :*

ข้อมูล :*

ชื่อ - สกุล :*

อีเมล์ :*

ที่อยู่ :

โทรศัพท์ :


*
กรอกตัวอักษร