Main Menu
BANGKOK PORTAL

ข่าวสาร

ประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2563 ดูประกาศ Click