Hot News


  • From :   To :
ติวเข้มอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร ร่วมผลักดันนโยบายให้สัมฤทธิ์ผล

20:03:2014 ติวเข้มอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร ร่วมผลักดันนโยบายให้สัมฤทธิ์ผล

ผู้ว่าฯกทม. เป็นห่วงชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน หาวิธีการที่ยั่งยืนแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

20:03:2014 ผู้ว่าฯกทม. เป็นห่วงชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน หาวิธีการที่ยั่งยืนแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

ผู้ว่าฯกทม. ห่วงประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ไฟไหม้บ่อขยะบางปู

19:03:2014 ผู้ว่าฯกทม. ห่วงประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ไฟไหม้บ่อขยะบางปู

กทม. ส่งหน่วยแพทย์เข้าดูแลชุมชนที่ได้รับควันจากไฟไหม้กองขยะบางปู พร้อมกำชับทุกหน่วยติดตามลดผลกระทบ

19:03:2014 กทม. ส่งหน่วยแพทย์เข้าดูแลชุมชนที่ได้รับควันจากไฟไหม้กองขยะบางปู พร้อมกำชับทุกหน่วยติดตามลดผลกระทบ

ผู้ว่าฯกทม. เยือนศรีสะเกษให้กำลังใจนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

19:03:2014 ผู้ว่าฯกทม. เยือนศรีสะเกษให้กำลังใจนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

กทม. เดินหน้าอบรมคัดกรองเด็กพิเศษให้ครูสังกัดกทม.

19:03:2014 กทม. เดินหน้าอบรมคัดกรองเด็กพิเศษให้ครูสังกัดกทม.

กทม. เสริมศักยภาพบุคลากรในสังกัด ยกระดับบริการทางการแทพย์และสาธารณสุขต่อเนื่อง

19:03:2014 กทม. เสริมศักยภาพบุคลากรในสังกัด ยกระดับบริการทางการแทพย์และสาธารณสุขต่อเนื่อง

กทม. ปลูกฝังวินัยข้าราชการเพื่อประโยชน์ในการบริการประชาชน

19:03:2014 กทม. ปลูกฝังวินัยข้าราชการเพื่อประโยชน์ในการบริการประชาชน

รับสมัครเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานครประกายเพชร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 พ.ค. นี้

19:03:2014 รับสมัครเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานครประกายเพชร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 พ.ค. นี้

กทม. ฝึกนักดับเพลิงและกู้ภัย รุ่น 11 อีก 173 คน

19:03:2014 กทม. ฝึกนักดับเพลิงและกู้ภัย รุ่น 11 อีก 173 คน

Page 75 of 390

back back next next