Hot News


  • From :   To :
ผู้ว่าฯกทม. เร่งช่วยเหลือน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ ยืนยันระบบระบายน้ำมีประสิทธิภาพ ใช้เวลา 1-2 ชม. หากฝนตกน้ำท่วมขัง

18:10:2013 ผู้ว่าฯกทม. เร่งช่วยเหลือน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ ยืนยันระบบระบายน้ำมีประสิทธิภาพ ใช้เวลา 1-2 ชม. หากฝนตกน้ำท่วมขัง

 ผู้ว่าฯกทม. สั่งระดมเครื่องสูบน้ำเร่งช่วย ม.ฟลอร่าวิลล์ พร้อมประสานกรมชลฯเร่งสูบน้ำฝั่งตะวันออก

18:10:2013 ผู้ว่าฯกทม. สั่งระดมเครื่องสูบน้ำเร่งช่วย ม.ฟลอร่าวิลล์ พร้อมประสานกรมชลฯเร่งสูบน้ำฝั่งตะวันออก

 สั่งสำนักการระบายน้ำประสานกรมชลฯเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออก

18:10:2013 สั่งสำนักการระบายน้ำประสานกรมชลฯเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออก

17:10:2013

17:10:2013

17:10:2013

17:10:2013

17:10:2013

17:10:2013

17:10:2013

Page 53 of 327

back back next next