ข่าวสารกรุงเทพฯ


  • From :   To :
กทม. เตรียมนำเสน่ห์กรุงเทพฯ โชว์ในงาน Beijing International Tourism Expo (BITE 2014) หวังรักษาตลาดนักท่องเที่ยวจีนและภูมิภาคใกล้เคียง

20:06:2557 กทม. เตรียมนำเสน่ห์กรุงเทพฯ โชว์ในงาน Beijing International Tourism Expo (BITE 2014) หวังรักษาตลาดนักท่องเที่ยวจีนและภูมิภาคใกล้เคียง

รับฟรีกฎกระทรวงผังเมืองรวม กทม. 2556 ที่สำนักผังเมือง

20:06:2557 รับฟรีกฎกระทรวงผังเมืองรวม กทม. 2556 ที่สำนักผังเมือง

21 มิ.ย. ช่วง 11 โมงเช้า แนะเลี่ยงขบวนไถสเก็ตใน 3 เส้นทาง

20:06:2557 21 มิ.ย. ช่วง 11 โมงเช้า แนะเลี่ยงขบวนไถสเก็ตใน 3 เส้นทาง

กทม. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดแก่เยาวชน

19:06:2557 กทม. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดแก่เยาวชน

กทม. เตรียมรับมอบพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 4 เพื่อดูแลบำรุงรักษาแท่นฐานและภูมิทัศน์โดยรอบ

19:06:2557 กทม. เตรียมรับมอบพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 4 เพื่อดูแลบำรุงรักษาแท่นฐานและภูมิทัศน์โดยรอบ

กทม. ส่งเสริมการทำความดีและมีจิตสาธารณะผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด

19:06:2557 กทม. ส่งเสริมการทำความดีและมีจิตสาธารณะผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด

คืนความสุข ความสามัคคีให้ประชาชน

19:06:2557 คืนความสุข ความสามัคคีให้ประชาชน

ติวเข้มครูภาษาอังกฤษยกระดับผลสัมฤทธิ์เด็กนักเรียนกทม.

19:06:2557 ติวเข้มครูภาษาอังกฤษยกระดับผลสัมฤทธิ์เด็กนักเรียนกทม.

สภากทม. เร่งรัดโครงการเส้นทางลัด สุขุมวิท 101 เชื่อม สุขุมวิท 97

18:06:2557 สภากทม. เร่งรัดโครงการเส้นทางลัด สุขุมวิท 101 เชื่อม สุขุมวิท 97

กทม. ห่วงใยสุขภาพประชาชน จัดกิจกรรมเฝ้าระวังไข้หวัดนกในตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต

18:06:2557 กทม. ห่วงใยสุขภาพประชาชน จัดกิจกรรมเฝ้าระวังไข้หวัดนกในตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต

Page 62 of 413

back back next next