• From :   To :
กทม. จับมือ สสส. วัด ชุมชน โรงเรียน เปิดแคมเปญ “ชวน ช่วย ให้กำลังใจ คนไทย งดเหล้าครบพรรษา”

15:07:2014 กทม. จับมือ สสส. วัด ชุมชน โรงเรียน เปิดแคมเปญ “ชวน ช่วย ให้กำลังใจ คนไทย งดเหล้าครบพรรษา”

กทม. เปิดให้แรงงานต่างด้าว เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา ลงทะเบียน 15 ก.ค. – 14 ส.ค. นี้

15:07:2014 กทม. เปิดให้แรงงานต่างด้าว เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา ลงทะเบียน 15 ก.ค. – 14 ส.ค. นี้

ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายปี 58

15:07:2014 ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายปี 58

สภากทม. ตรวจการก่อสร้างอาคาร ร.ร.มัธยมปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา

10:07:2014 สภากทม. ตรวจการก่อสร้างอาคาร ร.ร.มัธยมปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา

กทม. จับมือ คสช. ตำรวจ จัดระเบียบผู้ค้าหน้าราม

10:07:2014 กทม. จับมือ คสช. ตำรวจ จัดระเบียบผู้ค้าหน้าราม

กทม. ระดมสมองภาคีเครือข่ายร่วมกันอนุรักษ์แหล่งมรดกวัฒนธรรม

10:07:2014 กทม. ระดมสมองภาคีเครือข่ายร่วมกันอนุรักษ์แหล่งมรดกวัฒนธรรม

สภากทม. เร่งผลักดันงบประมาณดูแลผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.

09:07:2014 สภากทม. เร่งผลักดันงบประมาณดูแลผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.

 16 พ.ย. นี้ เตรียมพบกับการแข่งขันวิ่งมาราธอนประเพณี สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด กรุงเทพมาราธอน ครั้งที่ 27

09:07:2014 16 พ.ย. นี้ เตรียมพบกับการแข่งขันวิ่งมาราธอนประเพณี สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด กรุงเทพมาราธอน ครั้งที่ 27

74 ประเทศ ร่วมเทศกาล World Puppet เชิดชูคุณค่าหุ่นไทย

09:07:2014 74 ประเทศ ร่วมเทศกาล World Puppet เชิดชูคุณค่าหุ่นไทย

กทม. ระดมความคิดหารือแนวทางแก้ปัญหาฝุ่น ควันพิษ เสียง และไขมันในท่อระบายน้ำ

09:07:2014 กทม. ระดมความคิดหารือแนวทางแก้ปัญหาฝุ่น ควันพิษ เสียง และไขมันในท่อระบายน้ำ

Page 62 of 421

back back next next