ข่าวสารกรุงเทพฯ


  • From :   To :
งบฯ 65,000 ล้านบาท เข้าสู่การพิจารณาของสภากทม.พุธนี้

07:07:2557 งบฯ 65,000 ล้านบาท เข้าสู่การพิจารณาของสภากทม.พุธนี้

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา ประจำปี 2557

07:07:2557 ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา ประจำปี 2557

กรุงเทพตะวันออกร่วมใจปรับภูมิทัศน์ถนนนวมินทร์เป็นถนนเมืองสวรรค์

07:07:2557 กรุงเทพตะวันออกร่วมใจปรับภูมิทัศน์ถนนนวมินทร์เป็นถนนเมืองสวรรค์

ปั้นนักบริหารการศึกษาระดับสูง มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสังกัดกทม.

07:07:2557 ปั้นนักบริหารการศึกษาระดับสูง มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสังกัดกทม.

จัดสัมมนาและศึกษาดูงานเสริมประสบการณ์บุคลากรงานทะเบียน กทม.

07:07:2557 จัดสัมมนาและศึกษาดูงานเสริมประสบการณ์บุคลากรงานทะเบียน กทม.

ส.ก.เขตคลองสามวา ขอให้กทม.สร้าง ร.พ.เขตคลองสามวา

07:07:2557 ส.ก.เขตคลองสามวา ขอให้กทม.สร้าง ร.พ.เขตคลองสามวา

รายการ บางกอกนิวส์ ตอน กทม. เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

07:07:2557 รายการ บางกอกนิวส์ ตอน กทม. เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

กทม.เสริมทักษะภาษาอังกฤษให้บุคลากร เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

04:07:2557 กทม.เสริมทักษะภาษาอังกฤษให้บุคลากร เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เที่ยวเทศกาลชมดอกปทุมมา ทิวลิปไทย รับสายฝน เฉลิมพระเกียรติฯ 82 พรรษา

04:07:2557 เที่ยวเทศกาลชมดอกปทุมมา ทิวลิปไทย รับสายฝน เฉลิมพระเกียรติฯ 82 พรรษา

กทม. ส่งเสริมคนไทยรักชาติพาเด็กนักเรียนชมตำนานสมเด็จพระนเรศวร

04:07:2557 กทม. ส่งเสริมคนไทยรักชาติพาเด็กนักเรียนชมตำนานสมเด็จพระนเรศวร

Page 54 of 412

back back next next