ข่าวสารกรุงเทพฯ


  • From :   To :
กทม. อบรมนักบริหารมหานครระดับสูงรุ่นที่ 9

04:06:2557 กทม. อบรมนักบริหารมหานครระดับสูงรุ่นที่ 9

กทม. ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุ เปิดแสดงผลงานทางภูมิปัญญาสู่สาธารณชน

04:06:2557 กทม. ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุ เปิดแสดงผลงานทางภูมิปัญญาสู่สาธารณชน

โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรของกรุงเทพมหานคร

03:06:2557 โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรของกรุงเทพมหานคร

กทม. ร่วมกับทหาร ตำรวจ Big Cleaning รอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 2 มิ.ย. นี้ ตั้งแต่เวลา 08.00 น.

03:06:2557 กทม. ร่วมกับทหาร ตำรวจ Big Cleaning รอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 2 มิ.ย. นี้ ตั้งแต่เวลา 08.00 น.

อาสาสมัครกว่า 5,000 คน ร่วมเฝ้าระวังภัยในชุมชน เล็งขยายเครือข่ายอีก 6,000 ในปีหน้า

03:06:2557 อาสาสมัครกว่า 5,000 คน ร่วมเฝ้าระวังภัยในชุมชน เล็งขยายเครือข่ายอีก 6,000 ในปีหน้า

กทม. โชว์ผลงาน 9 พันธกิจเมืองหนังสือโลก ผ่านนิทรรศการ “เล่าเรื่องเมืองหนังสือโลก”

02:06:2557 กทม. โชว์ผลงาน 9 พันธกิจเมืองหนังสือโลก ผ่านนิทรรศการ “เล่าเรื่องเมืองหนังสือโลก”

เปิดประชุมครูพร้อมมอบนโยบายจัดการศึกษาแก่โรงเรียนพื้นที่เขตหลักสี่

02:06:2557 เปิดประชุมครูพร้อมมอบนโยบายจัดการศึกษาแก่โรงเรียนพื้นที่เขตหลักสี่

กทม.จัดอบรมเพิ่มศักยภาพครูและผู้ดูแลเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 10

02:06:2557 กทม.จัดอบรมเพิ่มศักยภาพครูและผู้ดูแลเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 10

กลุ่มเขตกรุงเทพกลางเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัด กทม. ในพื้นที่

02:06:2557 กลุ่มเขตกรุงเทพกลางเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัด กทม. ในพื้นที่

นักศึกษา มธ. นำเสนอผลงานก่อนจบ โครงการ Internship in BMA

02:06:2557 นักศึกษา มธ. นำเสนอผลงานก่อนจบ โครงการ Internship in BMA

Page 54 of 398

back back next next