ข่าวสารกรุงเทพฯ


  • From :   To :
กทม. จับมือกระทรวงพาณิชย์ คืนความสุขทุกจานให้ประชาชน

13:08:2557 กทม. จับมือกระทรวงพาณิชย์ คืนความสุขทุกจานให้ประชาชน

สมาคมข้าราชการบำนาญ กทม. มอบเงิน 1 ล้านบาท สมทบทุนสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

13:08:2557 สมาคมข้าราชการบำนาญ กทม. มอบเงิน 1 ล้านบาท สมทบทุนสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

กทม. ร่วมกับศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ วางแผนด้านสาธารณสุขระยะยาว

13:08:2557 กทม. ร่วมกับศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ วางแผนด้านสาธารณสุขระยะยาว

กทม. รับมอบหนังสือธรรมะสมเด็จย่าส่งต่อห้องสมุดและศูนย์เยาวชน

13:08:2557 กทม. รับมอบหนังสือธรรมะสมเด็จย่าส่งต่อห้องสมุดและศูนย์เยาวชน

แม่ตัวอย่าง 50 เขต รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติในกิจกรรมวันแม่ ปี 57

13:08:2557 แม่ตัวอย่าง 50 เขต รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติในกิจกรรมวันแม่ ปี 57

กทม. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านพัฒนาจิตใจ ณ คริสตจักรวัฒนา

13:08:2557 กทม. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านพัฒนาจิตใจ ณ คริสตจักรวัฒนา

กทม.ส่งแท็กซี่เพื่อผู้พิการร่วมดูแลกลุ่มนักท่องเที่ยวพิเศษ ในกิจกรรม คาราวานรถยนต์ “ปักธงเที่ยวไทย”

13:08:2557 กทม.ส่งแท็กซี่เพื่อผู้พิการร่วมดูแลกลุ่มนักท่องเที่ยวพิเศษ ในกิจกรรม คาราวานรถยนต์ “ปักธงเที่ยวไทย”

รายการ บางกอกนิวส์ ตอน กทม จัดระเบียบผู้ค้า

13:08:2557 รายการ บางกอกนิวส์ ตอน กทม จัดระเบียบผู้ค้า

ตรวจความคืบหน้าก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. รูปแบบดาดท้องคลอง ช่วยระบายน้ำ ในเขตบึงกุ่ม บางกะปิ

08:08:2557 ตรวจความคืบหน้าก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. รูปแบบดาดท้องคลอง ช่วยระบายน้ำ ในเขตบึงกุ่ม บางกะปิ

กทม. เจรจาผู้ค้าหน้ารามฯ ยอมรื้อแผงกั้น เตรียมปรับทางเท้าให้เป็นระนาบเดียวกัน

08:08:2557 กทม. เจรจาผู้ค้าหน้ารามฯ ยอมรื้อแผงกั้น เตรียมปรับทางเท้าให้เป็นระนาบเดียวกัน

Page 54 of 426

back back next next