• From :   To :
สภากทม. จัดกีฬาชุมชนสามัคคี ต้านยาเสพติด เขตบางนา เน้นเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง

02:05:2014 สภากทม. จัดกีฬาชุมชนสามัคคี ต้านยาเสพติด เขตบางนา เน้นเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง

สภากทม. ตั้ง คกก.วิสามัญพิจารณาการจ่ายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

02:05:2014 สภากทม. ตั้ง คกก.วิสามัญพิจารณาการจ่ายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

สปภ. เตือนระวังไฟฟ้าลัดวงจร

02:05:2014 สปภ. เตือนระวังไฟฟ้าลัดวงจร

ปลัดกทม. มอบเงินสมทบทุนหน่วยโรคไต ศิริราชพยาบาล

02:05:2014 ปลัดกทม. มอบเงินสมทบทุนหน่วยโรคไต ศิริราชพยาบาล

กทม. ไม่หยุดสานต่อภารกิจส่งเสริมการอ่านหลังส่งมอบตำแหน่งเมืองหนังสือโลก 2557 ให้พอร์ต ฮาร์คอร์ต

02:05:2014 กทม. ไม่หยุดสานต่อภารกิจส่งเสริมการอ่านหลังส่งมอบตำแหน่งเมืองหนังสือโลก 2557 ให้พอร์ต ฮาร์คอร์ต

กทม. Work Shop อาสาสมัครฯ ดูแลเด็กบกพร่องพัฒนาการและสติปัญญา

02:05:2014 กทม. Work Shop อาสาสมัครฯ ดูแลเด็กบกพร่องพัฒนาการและสติปัญญา

โรงพยาบาลกทม. มุ่งพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมใหม่

02:05:2014 โรงพยาบาลกทม. มุ่งพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมใหม่

สภากทม.ขอให้กทม.เร่งรัด รฟม.ซ่อมแซมถ.เพชรเกษม ช่วง ถ.รัชดาภิเษก – ถ.กาญจนาภิเษก

01:05:2014 สภากทม.ขอให้กทม.เร่งรัด รฟม.ซ่อมแซมถ.เพชรเกษม ช่วง ถ.รัชดาภิเษก – ถ.กาญจนาภิเษก

สภากทม. ไฟเขียววงเงินรายจ่ายเพิ่มเติม 5 พันล้านบาท แก้ปัญหาความเดือดร้อนคนกรุงเทพฯ

01:05:2014 สภากทม. ไฟเขียววงเงินรายจ่ายเพิ่มเติม 5 พันล้านบาท แก้ปัญหาความเดือดร้อนคนกรุงเทพฯ

กทม. เพิ่มศักยภาพการควบคุมความเสียหายจากการชุมนุมและการก่อความไม่สงบในพื้นที่ให้บุคลากรในสังกัด

01:05:2014 กทม. เพิ่มศักยภาพการควบคุมความเสียหายจากการชุมนุมและการก่อความไม่สงบในพื้นที่ให้บุคลากรในสังกัด

Page 54 of 387

back back next next