• From :   To :
กทม. มอบเกียรติบัตร 30 ชุมชนเข้มแข็งสร้างกรุงเทพฯ ยั่งยืน

28:08:2014 กทม. มอบเกียรติบัตร 30 ชุมชนเข้มแข็งสร้างกรุงเทพฯ ยั่งยืน

กทม. จับมือ สคสบ. ประกาศให้สถานบริการสาธารณสุขกทม. ทั้ง 68 แห่งปลอดบุหรี่ 100%

28:08:2014 กทม. จับมือ สคสบ. ประกาศให้สถานบริการสาธารณสุขกทม. ทั้ง 68 แห่งปลอดบุหรี่ 100%

กทม. จับมือกลุ่มเรารักคลองภาษีเจริญ ลุยพัฒนาร่องน้ำ หลังคนแห่ใช้บริการ

28:08:2014 กทม. จับมือกลุ่มเรารักคลองภาษีเจริญ ลุยพัฒนาร่องน้ำ หลังคนแห่ใช้บริการ

สภากทม. ฝาก คสช. สานต่อด้านกีฬาและแลกเปลี่ยนเยาวชน ตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้องต่อเนื่อง

27:08:2014 สภากทม. ฝาก คสช. สานต่อด้านกีฬาและแลกเปลี่ยนเยาวชน ตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้องต่อเนื่อง

กทม. ให้เวลาผู้ค้ากลางวันย่านสีลม 60 วัน ก่อนขอคืนทางเท้า ส่วนกลางคืนขายต่อได้

27:08:2014 กทม. ให้เวลาผู้ค้ากลางวันย่านสีลม 60 วัน ก่อนขอคืนทางเท้า ส่วนกลางคืนขายต่อได้

นบต. รุ่น 20 ชูผลงานวิชาการสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

27:08:2014 นบต. รุ่น 20 ชูผลงานวิชาการสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กทม.เร่งรัดปรับปรุงเพื่อใช้พื้นที่บริเวณสำนักงานการประปา สาขาแม้นศรีเดิม

27:08:2014 กทม.เร่งรัดปรับปรุงเพื่อใช้พื้นที่บริเวณสำนักงานการประปา สาขาแม้นศรีเดิม

กทม. จัดมหกรรมศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา และห้องสมุดประชาชน “ลูกช้างคัพ 2014”

26:08:2014 กทม. จัดมหกรรมศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา และห้องสมุดประชาชน “ลูกช้างคัพ 2014”

กทม. ยกบูธท่องเที่ยวและการแสดงศิลปวัฒนธรรมโชว์ชาวกวางโจว

26:08:2014 กทม. ยกบูธท่องเที่ยวและการแสดงศิลปวัฒนธรรมโชว์ชาวกวางโจว

ดุสิตร่วมสร้างความปรองดอง คืนความสุขให้คนไทย

26:08:2014 ดุสิตร่วมสร้างความปรองดอง คืนความสุขให้คนไทย

Page 54 of 431

back back next next