ข่าวสารกรุงเทพฯ


  • From :   To :
กทม. จัดประกวดผลงานอาสาสมัครสาธารณสุขฯ ดีเด่น 10 สาขา

19:12:2557 กทม. จัดประกวดผลงานอาสาสมัครสาธารณสุขฯ ดีเด่น 10 สาขา

สภากทม. ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างเตาเผาขยะ ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยหนองแขม

19:12:2557 สภากทม. ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างเตาเผาขยะ ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยหนองแขม

กทม. เปิดรับสมัครนักเรียนหลักสูตรการดนตรี ปีการศึกษา 2558

19:12:2557 กทม. เปิดรับสมัครนักเรียนหลักสูตรการดนตรี ปีการศึกษา 2558

เตรียมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเพื่อขยายทางหลวงเชื่อมระหว่างถนนศรีนครินทร์กับถนนร่มเกล้า

19:12:2557 เตรียมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเพื่อขยายทางหลวงเชื่อมระหว่างถนนศรีนครินทร์กับถนนร่มเกล้า

กทม. จัดทำแผนป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพฯ สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ

19:12:2557 กทม. จัดทำแผนป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพฯ สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ

กทม. ประชุมเจ้าของอาคารย่านคลองถมฉลุยได้รับความร่วมมืออย่างดี

18:12:2557 กทม. ประชุมเจ้าของอาคารย่านคลองถมฉลุยได้รับความร่วมมืออย่างดี

สร้างภูมิคุ้มกันเด็กปฐมวัยให้รู้เท่าทันสื่อและอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัย

18:12:2557 สร้างภูมิคุ้มกันเด็กปฐมวัยให้รู้เท่าทันสื่อและอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัย

คณะทำงานสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 10 ถกสังคมผู้สูงอายุและการบริการสาธารณะ

18:12:2557 คณะทำงานสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 10 ถกสังคมผู้สูงอายุและการบริการสาธารณะ

กทม. จับมือกรุงโตเกียว แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการจัดการขยะ พัฒนากรุงเทพฯ สู่เมืองแห่งสิ่งแวดล้อม

17:12:2557 กทม. จับมือกรุงโตเกียว แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการจัดการขยะ พัฒนากรุงเทพฯ สู่เมืองแห่งสิ่งแวดล้อม

จัดระเบียบผู้ค้าหน้าเมเจอร์รัชโยธิน ดีเดย์ 15 ธ.ค. เป็นต้นไป

17:12:2557 จัดระเบียบผู้ค้าหน้าเมเจอร์รัชโยธิน ดีเดย์ 15 ธ.ค. เป็นต้นไป

Page 12 of 432

back back next next