• From :   To :
สภากทม. แนะสำนักอนามัยส่งทีมเคลื่อนที่เร็วกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายต่อเนื่อง

03:11:2014 สภากทม. แนะสำนักอนามัยส่งทีมเคลื่อนที่เร็วกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายต่อเนื่อง

สสล. เปิดให้บริการกำจัดขยะจากการก่อสร้าง ไม่เสียค่าบริการ

03:11:2014 สสล. เปิดให้บริการกำจัดขยะจากการก่อสร้าง ไม่เสียค่าบริการ

กทม. สั่งปรับปรุงทางจักรยาน เพิ่มความปลอดภัยรอบเกาะรัตนโกสินทร์

03:11:2014 กทม. สั่งปรับปรุงทางจักรยาน เพิ่มความปลอดภัยรอบเกาะรัตนโกสินทร์

กทม. จัดบรรยายสรุปผลให้ความรู้ “อาคารเก่าปลอดภัย...พร้อมต้านภัยพิบัติ”

03:11:2014 กทม. จัดบรรยายสรุปผลให้ความรู้ “อาคารเก่าปลอดภัย...พร้อมต้านภัยพิบัติ”

ผู้ว่าฯกทม. กำชับหน่วยงานในสังกัดเร่งเพิ่มความปลอดภัยและกวดขันจัดระเบียบพื้นที่

03:11:2014 ผู้ว่าฯกทม. กำชับหน่วยงานในสังกัดเร่งเพิ่มความปลอดภัยและกวดขันจัดระเบียบพื้นที่

กทม. จับมือหลายหน่วยงานเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

03:11:2014 กทม. จับมือหลายหน่วยงานเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

สภากทม. เตรียมจับมือกรมอนามัยพัฒนามาตรฐานให้บริการและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกทม.

31:10:2014 สภากทม. เตรียมจับมือกรมอนามัยพัฒนามาตรฐานให้บริการและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกทม.

สสล. เปิดประชุมรับฟังความคิดเห็น สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เมืองกรุง

31:10:2014 สสล. เปิดประชุมรับฟังความคิดเห็น สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เมืองกรุง

กทม. เพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาจัดอบรมศึกษานิเทศก์มืออาชีพ

31:10:2014 กทม. เพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาจัดอบรมศึกษานิเทศก์มืออาชีพ

กทม. จัดอบรมเตรียมความพร้อม 223 ว่าที่ผู้บริหารสถานศึกษาก่อนดำรงตำแหน่ง

31:10:2014 กทม. จัดอบรมเตรียมความพร้อม 223 ว่าที่ผู้บริหารสถานศึกษาก่อนดำรงตำแหน่ง

Page 12 of 413

back back next next