ข่าวสารกรุงเทพฯ


  • From :   To :
กทม.เตรียมพร้อมผนึกกำลังดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

11:04:2557 กทม.เตรียมพร้อมผนึกกำลังดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

กทม.จับมือมูลนิธิชิน โสภณพนิช สานต่อโครงการโรงเรียนกทม.สู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 2

11:04:2557 กทม.จับมือมูลนิธิชิน โสภณพนิช สานต่อโครงการโรงเรียนกทม.สู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 2

กทม. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายงานสนับสนุนของสำนักการแพทย์

11:04:2557 กทม. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายงานสนับสนุนของสำนักการแพทย์

ส.ก.สุทธิชัย ชวนร่วมขบวนแห่ยิ่งใหญ่วันสงกรานต์ย้อนยุคย่านฝั่งธนฯ 12 เม.ย.นี้

10:04:2557 ส.ก.สุทธิชัย ชวนร่วมขบวนแห่ยิ่งใหญ่วันสงกรานต์ย้อนยุคย่านฝั่งธนฯ 12 เม.ย.นี้

ส.ก.อุไร ปทุมวันชวนเที่ยวงานวันสงกรานต์ย้อนยุควันที่ 10 เม.ย. 57นี้

10:04:2557 ส.ก.อุไร ปทุมวันชวนเที่ยวงานวันสงกรานต์ย้อนยุควันที่ 10 เม.ย. 57นี้

สภากทม. จัดงานสถาปนา ครบรอบ 41 ปี 21 เม.ย.นี้

10:04:2557 สภากทม. จัดงานสถาปนา ครบรอบ 41 ปี 21 เม.ย.นี้

สำนักปลัดกทม. จัดอบรมระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

10:04:2557 สำนักปลัดกทม. จัดอบรมระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

กทม. ระดมสมองผู้แทนทุกภาคส่วน เตรียมพร้อมจัดการเส้นทางคมนาคมในภาวะภัยพิบัติ

10:04:2557 กทม. ระดมสมองผู้แทนทุกภาคส่วน เตรียมพร้อมจัดการเส้นทางคมนาคมในภาวะภัยพิบัติ

กทม.คุมเข้มความปลอดภัยการเล่นน้ำสงกรานต์ อ

10:04:2557 กทม.คุมเข้มความปลอดภัยการเล่นน้ำสงกรานต์ อ

สถาปนาโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ครบรอบ 15 ปี มุ่งเน้นบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงครบวงจร

10:04:2557 สถาปนาโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ครบรอบ 15 ปี มุ่งเน้นบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงครบวงจร

Page 107 of 431

back back next next