ข่าวสารกรุงเทพฯ


  • From :   To :
สภากทม. - ออสเตอร์ซุนด์ แห่งสวีเดน MOUเมืองมิตรภาพเตรียมสถาปนาสภาบ้านพี่เมืองน้อง เม.ย. นี้

21:01:2557 สภากทม. - ออสเตอร์ซุนด์ แห่งสวีเดน MOUเมืองมิตรภาพเตรียมสถาปนาสภาบ้านพี่เมืองน้อง เม.ย. นี้

สภากทม. เตรียมพิจารณาญัตติของ ส.ก. พุธที่ 22 ม.ค. นี้

21:01:2557 สภากทม. เตรียมพิจารณาญัตติของ ส.ก. พุธที่ 22 ม.ค. นี้

กทม. จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบเมืองและความสงบเรียบร้อย เพิ่มศักยภาพเทศกิจ

21:01:2557 กทม. จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบเมืองและความสงบเรียบร้อย เพิ่มศักยภาพเทศกิจ

มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีพระนคร”

21:01:2557 มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีพระนคร”

กำชับบุคลากรกทม. ห้ามพกพาอาวุธทุกชนิด

21:01:2557 กำชับบุคลากรกทม. ห้ามพกพาอาวุธทุกชนิด

เปิดรับสมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ก. เขตดอนเมืองและเขตจตุจักร วันแรก

21:01:2557 เปิดรับสมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ก. เขตดอนเมืองและเขตจตุจักร วันแรก

กทม.ปรับภูมิทัศน์ถนนบรมราชชนนีในกิจกรรมถนนเมืองสวรรค์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

20:01:2557 กทม.ปรับภูมิทัศน์ถนนบรมราชชนนีในกิจกรรมถนนเมืองสวรรค์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กทม. ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน “ชลเกมส์” ครั้งที่ 31

20:01:2557 กทม. ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน “ชลเกมส์” ครั้งที่ 31

ข้าราชการและลูกจ้างกทม. ให้กำลังใจ ผู้ว่าฯกทม. หลังเกิดเหตุลอบปาระเบิดวังสวนผักกาด

20:01:2557 ข้าราชการและลูกจ้างกทม. ให้กำลังใจ ผู้ว่าฯกทม. หลังเกิดเหตุลอบปาระเบิดวังสวนผักกาด

ผู้ว่าฯ กทม. สั่งติดกล้อง CCTV และไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยงเพิ่มความปลอดภัยหน้าวังสระปทุม

17:01:2557 ผู้ว่าฯ กทม. สั่งติดกล้อง CCTV และไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยงเพิ่มความปลอดภัยหน้าวังสระปทุม

Page 107 of 397

back back next next