ข่าวสารกรุงเทพฯ


  • From :   To :
เปิดรับสมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ก. เขตดอนเมืองและเขตจตุจักร วันแรก

21:01:2557 เปิดรับสมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ก. เขตดอนเมืองและเขตจตุจักร วันแรก

กทม.ปรับภูมิทัศน์ถนนบรมราชชนนีในกิจกรรมถนนเมืองสวรรค์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

20:01:2557 กทม.ปรับภูมิทัศน์ถนนบรมราชชนนีในกิจกรรมถนนเมืองสวรรค์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กทม. ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน “ชลเกมส์” ครั้งที่ 31

20:01:2557 กทม. ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน “ชลเกมส์” ครั้งที่ 31

ข้าราชการและลูกจ้างกทม. ให้กำลังใจ ผู้ว่าฯกทม. หลังเกิดเหตุลอบปาระเบิดวังสวนผักกาด

20:01:2557 ข้าราชการและลูกจ้างกทม. ให้กำลังใจ ผู้ว่าฯกทม. หลังเกิดเหตุลอบปาระเบิดวังสวนผักกาด

ผู้ว่าฯ กทม. สั่งติดกล้อง CCTV และไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยงเพิ่มความปลอดภัยหน้าวังสระปทุม

17:01:2557 ผู้ว่าฯ กทม. สั่งติดกล้อง CCTV และไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยงเพิ่มความปลอดภัยหน้าวังสระปทุม

กทม. จัดงานวันครูประจำปี 57 พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติครูอาวุโสและครูผู้สอนดีเด่น

17:01:2557 กทม. จัดงานวันครูประจำปี 57 พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติครูอาวุโสและครูผู้สอนดีเด่น

กทม. พัฒนาผู้ปฏิบัติงานสายโยธารองรับการเติบโตของเมือง

17:01:2557 กทม. พัฒนาผู้ปฏิบัติงานสายโยธารองรับการเติบโตของเมือง

เชิญนักเรียนและนักศึกษาร่วมโครงการค่ายเยาวชนกับเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานคร

17:01:2557 เชิญนักเรียนและนักศึกษาร่วมโครงการค่ายเยาวชนกับเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานคร

สภากทม. เห็นชอบให้ผู้บริหารเร่งเพิ่มจุดบริการจักรยานสาธารณะและสถานีจอดให้ทั่วกทม.

16:01:2557 สภากทม. เห็นชอบให้ผู้บริหารเร่งเพิ่มจุดบริการจักรยานสาธารณะและสถานีจอดให้ทั่วกทม.

ผู้ว่าฯกทม. รุดเยี่ยมเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดที่ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่จากสถานการณ์ชุมนุม

16:01:2557 ผู้ว่าฯกทม. รุดเยี่ยมเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดที่ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่จากสถานการณ์ชุมนุม

Page 107 of 397

back back next next