ข่าวสารกรุงเทพฯ


  • From :   To :
ผู้ว่าฯ สุขุมพันธุ์ สักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและศาลหลักเมืองในโครงการหุ้มทองคำ ยอดฉัตร มหาเจดีย์พุทธคยา

29:08:2556 ผู้ว่าฯ สุขุมพันธุ์ สักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและศาลหลักเมืองในโครงการหุ้มทองคำ ยอดฉัตร มหาเจดีย์พุทธคยา

กทม. เดินหน้าแผน “กรุงเทพฯ ปลอดภัยไร้ยาเสพติด” เฟ้นหาสถานประกอบการปลอดภัย ไร้ยาเสพติด

29:08:2556 กทม. เดินหน้าแผน “กรุงเทพฯ ปลอดภัยไร้ยาเสพติด” เฟ้นหาสถานประกอบการปลอดภัย ไร้ยาเสพติด

กทม. เดินหน้ารณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยง ฟรี

29:08:2556 กทม. เดินหน้ารณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยง ฟรี

กทม. โชว์ศักยภาพนักผจญเพลิง จัดแข่งขันทักษะการดับเพลิงและกู้ภัย

29:08:2556 กทม. โชว์ศักยภาพนักผจญเพลิง จัดแข่งขันทักษะการดับเพลิงและกู้ภัย

ตั้ง คกก. กำกับติดตามการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร

29:08:2556 ตั้ง คกก. กำกับติดตามการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร

ส.ก.อุไร จับมือเขตปทุมวันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ชุมชนเคหะบ่อนไก่

29:08:2556 ส.ก.อุไร จับมือเขตปทุมวันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ชุมชนเคหะบ่อนไก่

กทม. เดินหน้าควบคุมป้องกันวัณโรคต่อเนื่อง พร้อมเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านวัณโรคในพื้นที่

28:08:2556 กทม. เดินหน้าควบคุมป้องกันวัณโรคต่อเนื่อง พร้อมเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านวัณโรคในพื้นที่

ม.แสตมฟอร์ด มอบทุนการศึกษา ป.โท แก่ข้าราชการ กทม.

28:08:2556 ม.แสตมฟอร์ด มอบทุนการศึกษา ป.โท แก่ข้าราชการ กทม.

ร.พ.เวชการุณย์รัศมิ์ครบรอบ 29 ปี ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก เน้นการให้บริการรักษาพยาบาล

28:08:2556 ร.พ.เวชการุณย์รัศมิ์ครบรอบ 29 ปี ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก เน้นการให้บริการรักษาพยาบาล

กทม.ระดมสมองภาคีเครือข่ายร่วมกันขับเคลื่อนการอ่านหนังสือแนววิทยาศาสตร์

27:08:2556 กทม.ระดมสมองภาคีเครือข่ายร่วมกันขับเคลื่อนการอ่านหนังสือแนววิทยาศาสตร์

Page 107 of 367

back back next next