ข่าวสารกรุงเทพฯ


  • From :   To :
กทม. ห่วงสุขอนามัย ขอความร่วมมือผู้ชุมนุมรักษาความสะอาด ทิ้งขยะลงถัง

27:11:2556 กทม. ห่วงสุขอนามัย ขอความร่วมมือผู้ชุมนุมรักษาความสะอาด ทิ้งขยะลงถัง

กทม. ประดับตกแต่งเมืองและเส้นทางไปวังไกลกังวลเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม

27:11:2556 กทม. ประดับตกแต่งเมืองและเส้นทางไปวังไกลกังวลเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม

กทม. แถลงพบมีผู้นำถุงดำคลุมกล้อง CCTV ด้านหน้าวัดเบญจมบพิตร

27:11:2556 กทม. แถลงพบมีผู้นำถุงดำคลุมกล้อง CCTV ด้านหน้าวัดเบญจมบพิตร

กทม.ประกาศให้ประชาชนหลีกเลี่ยง เส้นทางผู้ชุมนุมเคลื่อนดาวกระจาย 13 เส้นทาง

25:11:2556 กทม.ประกาศให้ประชาชนหลีกเลี่ยง เส้นทางผู้ชุมนุมเคลื่อนดาวกระจาย 13 เส้นทาง

กทม.สั่งปิด 24 โรงเรียน ในพื้นที่ชุมนุม 25-26 พ.ย.นี้

25:11:2556 กทม.สั่งปิด 24 โรงเรียน ในพื้นที่ชุมนุม 25-26 พ.ย.นี้

เชิญลงทะเบียนผ่านเว็บแสดงเจตจำนงร่วมระดมความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ

22:11:2556 เชิญลงทะเบียนผ่านเว็บแสดงเจตจำนงร่วมระดมความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ

เทศกิจจัดระเบียบทางเท้าร่วมกิจกรรมถนนเมืองสวรรค์

22:11:2556 เทศกิจจัดระเบียบทางเท้าร่วมกิจกรรมถนนเมืองสวรรค์

กทม. จัดกิจกรรมโครงการสัปดาห์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก และสตรี เฉลิมพระเกียรติ

22:11:2556 กทม. จัดกิจกรรมโครงการสัปดาห์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก และสตรี เฉลิมพระเกียรติ

กทม. ติดตามสถานการณ์การชุมนุมในพื้นที่อย่างใกล้ชิด

21:11:2556 กทม. ติดตามสถานการณ์การชุมนุมในพื้นที่อย่างใกล้ชิด

กทม. จัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพงานด้านกฎหมาย

21:11:2556 กทม. จัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพงานด้านกฎหมาย

Page 107 of 390

back back next next