ข่าวสารกรุงเทพฯ


  • From :   To :
กทม. มุ่งมั่นดูแลเด็กนักเรียนในสังกัดกทม.ทุกคน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพแม้ว่าจะเป็นเด็กพิเศษ

28:01:2557 กทม. มุ่งมั่นดูแลเด็กนักเรียนในสังกัดกทม.ทุกคน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพแม้ว่าจะเป็นเด็กพิเศษ

กทม. ส่งเสริมบุคลากรร่วมประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง

28:01:2557 กทม. ส่งเสริมบุคลากรร่วมประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง

กทม. ทำแผนปฏิบัติการป้องกันสาธารณภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 57

28:01:2557 กทม. ทำแผนปฏิบัติการป้องกันสาธารณภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 57

รับสมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ก. เขตดอนเมืองและเขตจตุจักร วันสุดท้ายมีผู้สมัครเพิ่ม 3 คน

28:01:2557 รับสมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ก. เขตดอนเมืองและเขตจตุจักร วันสุดท้ายมีผู้สมัครเพิ่ม 3 คน

รายการ กรุงเทพฯมหานครแห่งความสุข ตอนที่ 1

28:01:2557 รายการ กรุงเทพฯมหานครแห่งความสุข ตอนที่ 1

31 ม.ค.-1 ก.พ.นี้ ชวนเที่ยวงานตรุษจีนเยาวราช 2557 เสริมพลังชีวิตรับปีใหม่

24:01:2557 31 ม.ค.-1 ก.พ.นี้ ชวนเที่ยวงานตรุษจีนเยาวราช 2557 เสริมพลังชีวิตรับปีใหม่

สภากทม. จี้ผู้บริหารเร่งแต่งตั้ง ขรก. ในตำแหน่งที่ว่าง เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน

24:01:2557 สภากทม. จี้ผู้บริหารเร่งแต่งตั้ง ขรก. ในตำแหน่งที่ว่าง เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน

ปลัดกรุงเทพมหานคร ชี้แจงต่อการอภิปรายของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

23:01:2557 ปลัดกรุงเทพมหานคร ชี้แจงต่อการอภิปรายของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ชี้แจง กรณีนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ส.ก.เขตจอมทอง เสนอญัตติ

23:01:2557 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ชี้แจง กรณีนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ส.ก.เขตจอมทอง เสนอญัตติ

นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ส.ก.เขตจอมทอง เสนอญัตติ ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดแต่งตั้งข้าราชการในตำแหน่งที่สามารถแต่งตั้งได้

23:01:2557 นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ส.ก.เขตจอมทอง เสนอญัตติ ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดแต่งตั้งข้าราชการในตำแหน่งที่สามารถแต่งตั้งได้

Page 106 of 398

back back next next