ข่าวสารกรุงเทพฯ


  • From :   To :
กทม. เสริมศักยภาพบุคลกรทางการแทพย์เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

02:09:2556 กทม. เสริมศักยภาพบุคลกรทางการแทพย์เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

กทม. เปิดเสวนา “ผังเมืองใหม่” เจาะลึกผลกระทบด้านอสังหาริมทรัพย์

02:09:2556 กทม. เปิดเสวนา “ผังเมืองใหม่” เจาะลึกผลกระทบด้านอสังหาริมทรัพย์

กทม. พร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมในสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย

02:09:2556 กทม. พร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมในสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย

กทม. ดูงานชุมชนต้นแบบปลอดยาเสพติด เสริมพลังเจ้าหน้าที่ร่วมสร้าง “กรุงเทพฯปลอดภัย ไร้ยาเสพติด”

02:09:2556 กทม. ดูงานชุมชนต้นแบบปลอดยาเสพติด เสริมพลังเจ้าหน้าที่ร่วมสร้าง “กรุงเทพฯปลอดภัย ไร้ยาเสพติด”

กทม. ส่งเสริมการท่องเที่ยว จัดงานเล่าขานตำนานบางกอก ที่ลานคนเมือง

02:09:2556 กทม. ส่งเสริมการท่องเที่ยว จัดงานเล่าขานตำนานบางกอก ที่ลานคนเมือง

14 ก.ย. นี้ กทม. ชวนนักปั่นร่วมกิจกรรม “ปั่น ปันทาง” ชวนเที่ยวพื้นที่ต่อเนื่องกรุงเทพฯ-สมุทรสาคร

30:08:2556 14 ก.ย. นี้ กทม. ชวนนักปั่นร่วมกิจกรรม “ปั่น ปันทาง” ชวนเที่ยวพื้นที่ต่อเนื่องกรุงเทพฯ-สมุทรสาคร

กทม. รับมอบตู้หนังสือเคลื่อนที่ติดตั้งในศูนย์ฯ เด็กก่อนวัยเรียน 50 แห่ง

30:08:2556 กทม. รับมอบตู้หนังสือเคลื่อนที่ติดตั้งในศูนย์ฯ เด็กก่อนวัยเรียน 50 แห่ง

ถนนราษฎร์อุทิศ-เลียบวารี ถนนมิติใหม่สายแรกในของกทม.

30:08:2556 ถนนราษฎร์อุทิศ-เลียบวารี ถนนมิติใหม่สายแรกในของกทม.

กทม. เปิดตัวโครงการ “ประกันเพื่อการออม คุ้มครองชีวิตพอเพียง” ส่งเสริมประชาชนมีวินัยการออม

30:08:2556 กทม. เปิดตัวโครงการ “ประกันเพื่อการออม คุ้มครองชีวิตพอเพียง” ส่งเสริมประชาชนมีวินัยการออม

โรงพยาบาลสังกัดกทม. จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์สมาชิกในชมรมผู้สูงอายุ

30:08:2556 โรงพยาบาลสังกัดกทม. จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์สมาชิกในชมรมผู้สูงอายุ

Page 106 of 367

back back next next