• From :   To :
กทม. จัด Road Show “ร่วมมือ ร่วมใจ สู้ภัยน้ำ” ให้ความรู้ประชาชน เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม

06:02:2014 กทม. จัด Road Show “ร่วมมือ ร่วมใจ สู้ภัยน้ำ” ให้ความรู้ประชาชน เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม

รายการ กรุงเทพฯมหานครแห่งความสุข ตอน ส่งเสริมสุขภาพดีมีสุข

05:02:2014 รายการ กรุงเทพฯมหานครแห่งความสุข ตอน ส่งเสริมสุขภาพดีมีสุข

ภากทม. ตรวจความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยว

05:02:2014 ภากทม. ตรวจความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยว

นำร่องพื้นที่อนุรักษ์ 4 ชุมชนต่อเนื่องกรุงรัตนโกสินทร์

05:02:2014 นำร่องพื้นที่อนุรักษ์ 4 ชุมชนต่อเนื่องกรุงรัตนโกสินทร์

กทม. จัดค่ายอบรมภาษาอังกฤษเพิ่มทักษะครูเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

05:02:2014 กทม. จัดค่ายอบรมภาษาอังกฤษเพิ่มทักษะครูเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

รายการ กรุงเทพฯมหานครแห่งความสุข ตอน ทั้งชีวิตร่วมดูแล

04:02:2014 รายการ กรุงเทพฯมหานครแห่งความสุข ตอน ทั้งชีวิตร่วมดูแล

สยป. จัดฝึกอบรมภาษาอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรกทม. เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

04:02:2014 สยป. จัดฝึกอบรมภาษาอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรกทม. เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เปิดรับสมัครเลือกตั้ง อ.ก.ก.สามัญข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา 3-7 ก.พ. นี้

04:02:2014 เปิดรับสมัครเลือกตั้ง อ.ก.ก.สามัญข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา 3-7 ก.พ. นี้

กทม. อบรมนักบริหารระดับกลางสายงานวิชาการสุขาภิบาล ปี 57 รุ่น 2

04:02:2014 กทม. อบรมนักบริหารระดับกลางสายงานวิชาการสุขาภิบาล ปี 57 รุ่น 2

พื้นที่ กทม. สามารถเปิดลงคะแนนเลือกตั้งได้ 92.27%

03:02:2014 พื้นที่ กทม. สามารถเปิดลงคะแนนเลือกตั้งได้ 92.27%

Page 100 of 397

back back next next