• From :   To :
กทม. พัฒนาทักษะครูในสังกัดเพิ่มประสิทธิภาพการสอนสร้างผลสัมฤทธิ์ O-NET สูงกว่าค่าเฉลี่ยทุกวิชา

10:02:2014 กทม. พัฒนาทักษะครูในสังกัดเพิ่มประสิทธิภาพการสอนสร้างผลสัมฤทธิ์ O-NET สูงกว่าค่าเฉลี่ยทุกวิชา

วอนประชาชนเข้าใจกทม. ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ได้เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด

10:02:2014 วอนประชาชนเข้าใจกทม. ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ได้เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด

ปลัดกทม. กำชับจตุจักรและดอนเมืองแบ่งพื้นที่จัดเลือกตั้ง ส.ก. และ ส.ส. ชัดเจน หาก กกต. กำหนดเลือก ส.ส. 23 ก.พ. นี้

10:02:2014 ปลัดกทม. กำชับจตุจักรและดอนเมืองแบ่งพื้นที่จัดเลือกตั้ง ส.ก. และ ส.ส. ชัดเจน หาก กกต. กำหนดเลือก ส.ส. 23 ก.พ. นี้

07:02:2014

07:02:2014

07:02:2014

07:02:2014

07:02:2014

07:02:2014

07:02:2014

Page 100 of 398

back back next next