• From :   To :
ปลัดกทม. มอบเงินสมทบทุนหน่วยโรคไต ศิริราชพยาบาล

02:05:2014 ปลัดกทม. มอบเงินสมทบทุนหน่วยโรคไต ศิริราชพยาบาล

กทม. ไม่หยุดสานต่อภารกิจส่งเสริมการอ่านหลังส่งมอบตำแหน่งเมืองหนังสือโลก 2557 ให้พอร์ต ฮาร์คอร์ต

02:05:2014 กทม. ไม่หยุดสานต่อภารกิจส่งเสริมการอ่านหลังส่งมอบตำแหน่งเมืองหนังสือโลก 2557 ให้พอร์ต ฮาร์คอร์ต

กทม. Work Shop อาสาสมัครฯ ดูแลเด็กบกพร่องพัฒนาการและสติปัญญา

02:05:2014 กทม. Work Shop อาสาสมัครฯ ดูแลเด็กบกพร่องพัฒนาการและสติปัญญา

โรงพยาบาลกทม. มุ่งพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมใหม่

02:05:2014 โรงพยาบาลกทม. มุ่งพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมใหม่

สภากทม.ขอให้กทม.เร่งรัด รฟม.ซ่อมแซมถ.เพชรเกษม ช่วง ถ.รัชดาภิเษก – ถ.กาญจนาภิเษก

01:05:2014 สภากทม.ขอให้กทม.เร่งรัด รฟม.ซ่อมแซมถ.เพชรเกษม ช่วง ถ.รัชดาภิเษก – ถ.กาญจนาภิเษก

สภากทม. ไฟเขียววงเงินรายจ่ายเพิ่มเติม 5 พันล้านบาท แก้ปัญหาความเดือดร้อนคนกรุงเทพฯ

01:05:2014 สภากทม. ไฟเขียววงเงินรายจ่ายเพิ่มเติม 5 พันล้านบาท แก้ปัญหาความเดือดร้อนคนกรุงเทพฯ

กทม. เพิ่มศักยภาพการควบคุมความเสียหายจากการชุมนุมและการก่อความไม่สงบในพื้นที่ให้บุคลากรในสังกัด

01:05:2014 กทม. เพิ่มศักยภาพการควบคุมความเสียหายจากการชุมนุมและการก่อความไม่สงบในพื้นที่ให้บุคลากรในสังกัด

กำชับ 50 เขตร่วมกับเจ้าของป้ายป้องกันอันตรายจากพายุฤดูร้อน เร่งตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่

01:05:2014 กำชับ 50 เขตร่วมกับเจ้าของป้ายป้องกันอันตรายจากพายุฤดูร้อน เร่งตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่

กทม. มุ่งพัฒนาคนพัฒนาเมือง จัดอบรมนักบริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 3)

01:05:2014 กทม. มุ่งพัฒนาคนพัฒนาเมือง จัดอบรมนักบริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 3)

กทม. จับมือภาคีเครือข่ายเปิดโครงการทำดีด้วยใจ เพื่อความสุขและรอยยิ้มของเด็กไทย

01:05:2014 กทม. จับมือภาคีเครือข่ายเปิดโครงการทำดีด้วยใจ เพื่อความสุขและรอยยิ้มของเด็กไทย

Page 100 of 432

back back next next