• From :   To :
บนต.19 โชว์ผลการศึกษาความสำเร็จการดำเนินงานตลาดน้ำในกรุงเทพฯ

08:05:2014 บนต.19 โชว์ผลการศึกษาความสำเร็จการดำเนินงานตลาดน้ำในกรุงเทพฯ

บุคลากรกทม. กว่า 1,000 คน ร่วมสัมมนาสร้างสุขให้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ

08:05:2014 บุคลากรกทม. กว่า 1,000 คน ร่วมสัมมนาสร้างสุขให้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ

กทม. เพิ่มศักยภาพการควบคุมความเสียหายจากการชุมนุมและการก่อความไม่สงบในพื้นที่ให้บุคลากรในสังกัด

08:05:2014 กทม. เพิ่มศักยภาพการควบคุมความเสียหายจากการชุมนุมและการก่อความไม่สงบในพื้นที่ให้บุคลากรในสังกัด

กทม. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา มุ่งสร้างนักเรียนกทม. พันธุ์ใหม่ เน้นทักษะ 3 ด้าน ชีวิต คณิต และเทคโนโลยี

07:05:2014 กทม. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา มุ่งสร้างนักเรียนกทม. พันธุ์ใหม่ เน้นทักษะ 3 ด้าน ชีวิต คณิต และเทคโนโลยี

นครกวางโจวมอบประติมากรรมรูปดอกนุ่น ฉลองความสัมพันธ์ 5 ปีเมืองพี่เมืองน้องกรุงเทพฯ-กวางโจว

07:05:2014 นครกวางโจวมอบประติมากรรมรูปดอกนุ่น ฉลองความสัมพันธ์ 5 ปีเมืองพี่เมืองน้องกรุงเทพฯ-กวางโจว

กทม. เตรียมจัดแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ พ.ย. นี้

07:05:2014 กทม. เตรียมจัดแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ พ.ย. นี้

กทม. เน้นเฝ้าระวังและให้ความรู้เท่าทันโรคเมิร์สคอฟแก่ผู้ที่เดินทางไปอุมเราะห์

07:05:2014 กทม. เน้นเฝ้าระวังและให้ความรู้เท่าทันโรคเมิร์สคอฟแก่ผู้ที่เดินทางไปอุมเราะห์

กทม. เตรียมออกบูทแจกรอยยิ้มดึงนักท่องเที่ยวที่เซี่ยงไฮ้

07:05:2014 กทม. เตรียมออกบูทแจกรอยยิ้มดึงนักท่องเที่ยวที่เซี่ยงไฮ้

ดันอาสาสมัคร กว่า 6,000 คน ร่วมเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

06:05:2014 ดันอาสาสมัคร กว่า 6,000 คน ร่วมเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

กทม. ตะลุยดูไบชวนชาวอาหรับเอมิเรตส์เที่ยวกรุงเทพฯ สัมผัสเสน่ห์เมืองยิ้ม

06:05:2014 กทม. ตะลุยดูไบชวนชาวอาหรับเอมิเรตส์เที่ยวกรุงเทพฯ สัมผัสเสน่ห์เมืองยิ้ม

Page 97 of 431

back back next next