• From :   To :
กทม. จัดค่ายอบรมภาษาอังกฤษเพิ่มทักษะครูเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

05:02:2014 กทม. จัดค่ายอบรมภาษาอังกฤษเพิ่มทักษะครูเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

รายการ กรุงเทพฯมหานครแห่งความสุข ตอน ทั้งชีวิตร่วมดูแล

04:02:2014 รายการ กรุงเทพฯมหานครแห่งความสุข ตอน ทั้งชีวิตร่วมดูแล

สยป. จัดฝึกอบรมภาษาอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรกทม. เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

04:02:2014 สยป. จัดฝึกอบรมภาษาอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรกทม. เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เปิดรับสมัครเลือกตั้ง อ.ก.ก.สามัญข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา 3-7 ก.พ. นี้

04:02:2014 เปิดรับสมัครเลือกตั้ง อ.ก.ก.สามัญข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา 3-7 ก.พ. นี้

กทม. อบรมนักบริหารระดับกลางสายงานวิชาการสุขาภิบาล ปี 57 รุ่น 2

04:02:2014 กทม. อบรมนักบริหารระดับกลางสายงานวิชาการสุขาภิบาล ปี 57 รุ่น 2

พื้นที่ กทม. สามารถเปิดลงคะแนนเลือกตั้งได้ 92.27%

03:02:2014 พื้นที่ กทม. สามารถเปิดลงคะแนนเลือกตั้งได้ 92.27%

หลักสี่ ราชเทวี และดินแดง ไม่สามารถเปิดการลงคะแนนได้

03:02:2014 หลักสี่ ราชเทวี และดินแดง ไม่สามารถเปิดการลงคะแนนได้

ผู้ว่าฯ กทม. จุดเทียนชัยถวายพระพรในโอกาสเทศกาลตรุษจีนเยาวราช ปี 57

03:02:2014 ผู้ว่าฯ กทม. จุดเทียนชัยถวายพระพรในโอกาสเทศกาลตรุษจีนเยาวราช ปี 57

ผู้ว่าฯ กทม.ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ ในวันเลือกตั้ง 2 ก.พ.

03:02:2014 ผู้ว่าฯ กทม.ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ ในวันเลือกตั้ง 2 ก.พ.

กำชับแนวทางปฏิบัติกรณีมีการปิดล้อมสถานที่เลือกตั้ง ส.ส. 2 ก.พ. 57 ย้ำต้องไม่ให้เกิดการปะทะหรือสูญเสีย

03:02:2014 กำชับแนวทางปฏิบัติกรณีมีการปิดล้อมสถานที่เลือกตั้ง ส.ส. 2 ก.พ. 57 ย้ำต้องไม่ให้เกิดการปะทะหรือสูญเสีย

Page 94 of 390

back back next next