• From :   To :
รองผู้ว่าฯ ผุสดี เปิดงานวันสากลเพื่อการยุติการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันและคนข้ามเพศ

19:05:2014 รองผู้ว่าฯ ผุสดี เปิดงานวันสากลเพื่อการยุติการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันและคนข้ามเพศ

กทม. จับมือผู้ประกอบการโรงแรมและศูนย์การค้า MOU รับรองมาตรฐานความสะอาดและสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการ Bangkok Clean & Green

19:05:2014 กทม. จับมือผู้ประกอบการโรงแรมและศูนย์การค้า MOU รับรองมาตรฐานความสะอาดและสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการ Bangkok Clean & Green

กทม. ตรวจความพร้อมรับเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557

19:05:2014 กทม. ตรวจความพร้อมรับเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557

สมาคมข้าราชการบำนาญกทม. ประชุมใหญ่ประจำปีและมอบเงินสมทบสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุ

16:05:2014 สมาคมข้าราชการบำนาญกทม. ประชุมใหญ่ประจำปีและมอบเงินสมทบสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุ

สภากทม. เซ็น MOU กับสโมสร บีอีซี เทโร ผลักดันนักเตะเยาวชนกทม. ก้าวเล่นฟุตบอลอาชีพ

16:05:2014 สภากทม. เซ็น MOU กับสโมสร บีอีซี เทโร ผลักดันนักเตะเยาวชนกทม. ก้าวเล่นฟุตบอลอาชีพ

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสมรรถภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรของกรุงเทพมหานคร

16:05:2014 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสมรรถภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรของกรุงเทพมหานคร

สำนักพัฒนาสังคมเปิดอบรมหลักสูตรฝึกอาชีพ จำนวน 11 หลักสูตร

16:05:2014 สำนักพัฒนาสังคมเปิดอบรมหลักสูตรฝึกอาชีพ จำนวน 11 หลักสูตร

รองผู้ว่าฯ ชี้ปฏิรูปการศึกษาเริ่มจากโรงเรียนต้องบริหารจัดการตัวเองอย่างครบวงจร

16:05:2014 รองผู้ว่าฯ ชี้ปฏิรูปการศึกษาเริ่มจากโรงเรียนต้องบริหารจัดการตัวเองอย่างครบวงจร

รองผู้ว่าฯ ชี้ปฏิรูปการศึกษาเริ่มจากโรงเรียนต้องบริหารจัดการตัวเองอย่างครบวงจร

16:05:2014 รองผู้ว่าฯ ชี้ปฏิรูปการศึกษาเริ่มจากโรงเรียนต้องบริหารจัดการตัวเองอย่างครบวงจร

กทม. เตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนฟ้าคะนอง

15:05:2014 กทม. เตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนฟ้าคะนอง

Page 83 of 421

back back next next