• From :   To :
ต้อนรับเอกอัครราชทูตแอฟริกาใต้หารือแนวทางกระชับสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง

20:05:2014 ต้อนรับเอกอัครราชทูตแอฟริกาใต้หารือแนวทางกระชับสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง

กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร ร่วมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

20:05:2014 กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร ร่วมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

กทม. ติวเข้มเพิ่มทักษะครูและผู้ดูแลเด็กปฐมวัย

19:05:2014 กทม. ติวเข้มเพิ่มทักษะครูและผู้ดูแลเด็กปฐมวัย

กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร ร่วมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังภัยและ ยาเสพติด

19:05:2014 กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร ร่วมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังภัยและ ยาเสพติด

รองผู้ว่าฯ จุมพล แนะนักบริหารมองปัญหาเพื่อพัฒนาเมือง

19:05:2014 รองผู้ว่าฯ จุมพล แนะนักบริหารมองปัญหาเพื่อพัฒนาเมือง

กทม. มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดท่อง “พุทธวจน ธรรมวินัย จากพระโอษฐ์”

19:05:2014 กทม. มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดท่อง “พุทธวจน ธรรมวินัย จากพระโอษฐ์”

ชวนข้าราชการและลูกจ้างฯ ร่วมเป็นสมาชิกสมาคมข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร

19:05:2014 ชวนข้าราชการและลูกจ้างฯ ร่วมเป็นสมาชิกสมาคมข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร

สภากทม. หารือการเรียกเงินช่วยน้ำท่วมปี 54 คืน ของ “สตง.”

19:05:2014 สภากทม. หารือการเรียกเงินช่วยน้ำท่วมปี 54 คืน ของ “สตง.”

กทม. เดินหน้าก่อสร้างและปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่เขตดุสิต

19:05:2014 กทม. เดินหน้าก่อสร้างและปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่เขตดุสิต

รองผู้ว่าฯ ผุสดี แนะแนวคิดแก่นักบริหาร กทม. “รักกรุงเทพฯ ร่วมสร้างกรุงเทพฯ”

19:05:2014 รองผู้ว่าฯ ผุสดี แนะแนวคิดแก่นักบริหาร กทม. “รักกรุงเทพฯ ร่วมสร้างกรุงเทพฯ”

Page 82 of 421

back back next next