• From :   To :
กทม. เปิดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเมืองท่องเที่ยวในลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ครั้งที่ 3

07:11:2014 กทม. เปิดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเมืองท่องเที่ยวในลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ครั้งที่ 3

ผู้นำเมืองหลวงอาเซียนร่วมลงนามประกาศกรุงเทพมหานคร สร้างความร่วมมือและมั่นคงกลุ่มอาเซียนให้เป็นรูปธรรม

07:11:2014 ผู้นำเมืองหลวงอาเซียนร่วมลงนามประกาศกรุงเทพมหานคร สร้างความร่วมมือและมั่นคงกลุ่มอาเซียนให้เป็นรูปธรรม

สภากทม. เห็นชอบปรับปรุงสะพานข้ามคลองศรีสำราญ พร้อมแนะใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบคอบ

06:11:2014 สภากทม. เห็นชอบปรับปรุงสะพานข้ามคลองศรีสำราญ พร้อมแนะใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบคอบ

สภากทม. เห็นชอบปรับปรุงสะพานข้ามคลองศรีสำราญ พร้อมแนะใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบคอบ

06:11:2014 สภากทม. เห็นชอบปรับปรุงสะพานข้ามคลองศรีสำราญ พร้อมแนะใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบคอบ

เห็นชอบข้อบัญญัติ เรื่อง บำเหน็จและเงินช่วยเหลือค่าทำศพลูกจ้างกทม. ให้เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน

06:11:2014 เห็นชอบข้อบัญญัติ เรื่อง บำเหน็จและเงินช่วยเหลือค่าทำศพลูกจ้างกทม. ให้เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน

นายกรัฐมนตรีเปิดโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” วาระแห่งชาติ สร้างวินัยคนไทยจัดการขยะ

06:11:2014 นายกรัฐมนตรีเปิดโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” วาระแห่งชาติ สร้างวินัยคนไทยจัดการขยะ

กทม. คุมเข้ม 13 พื้นที่เขต ห้ามจำหน่าย เล่น หรือปล่อยโคมลอยแบบมีไฟช่วงเทศกาลวันลอยกระทง

06:11:2014 กทม. คุมเข้ม 13 พื้นที่เขต ห้ามจำหน่าย เล่น หรือปล่อยโคมลอยแบบมีไฟช่วงเทศกาลวันลอยกระทง

ผู้นำเมืองหลวง 10 เมืองใหญ่ ร่วมหารือเพื่อพัฒนาภูมิภาคอาเซียน

06:11:2014 ผู้นำเมืองหลวง 10 เมืองใหญ่ ร่วมหารือเพื่อพัฒนาภูมิภาคอาเซียน

ผู้ว่าฯกทม. ตรวจท่าเรือริมคลองแสนแสบให้พร้อมใช้วันลอยกระทง

06:11:2014 ผู้ว่าฯกทม. ตรวจท่าเรือริมคลองแสนแสบให้พร้อมใช้วันลอยกระทง

กทม. จัดระเบียบผู้ค้าโบ๊เบ๊-มหานาค ยืนยันให้ความยุติธรรมผู้ค้าตัวจริง

05:11:2014 กทม. จัดระเบียบผู้ค้าโบ๊เบ๊-มหานาค ยืนยันให้ความยุติธรรมผู้ค้าตัวจริง

Page 9 of 413

back back next next