• From :   To :
21 มิ.ย. ช่วง 11 โมงเช้า แนะเลี่ยงขบวนไถสเก็ตใน 3 เส้นทาง

20:06:2014 21 มิ.ย. ช่วง 11 โมงเช้า แนะเลี่ยงขบวนไถสเก็ตใน 3 เส้นทาง

กทม. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดแก่เยาวชน

19:06:2014 กทม. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดแก่เยาวชน

กทม. เตรียมรับมอบพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 4 เพื่อดูแลบำรุงรักษาแท่นฐานและภูมิทัศน์โดยรอบ

19:06:2014 กทม. เตรียมรับมอบพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 4 เพื่อดูแลบำรุงรักษาแท่นฐานและภูมิทัศน์โดยรอบ

กทม. ส่งเสริมการทำความดีและมีจิตสาธารณะผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด

19:06:2014 กทม. ส่งเสริมการทำความดีและมีจิตสาธารณะผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด

คืนความสุข ความสามัคคีให้ประชาชน

19:06:2014 คืนความสุข ความสามัคคีให้ประชาชน

ติวเข้มครูภาษาอังกฤษยกระดับผลสัมฤทธิ์เด็กนักเรียนกทม.

19:06:2014 ติวเข้มครูภาษาอังกฤษยกระดับผลสัมฤทธิ์เด็กนักเรียนกทม.

สภากทม. เร่งรัดโครงการเส้นทางลัด สุขุมวิท 101 เชื่อม สุขุมวิท 97

18:06:2014 สภากทม. เร่งรัดโครงการเส้นทางลัด สุขุมวิท 101 เชื่อม สุขุมวิท 97

กทม. ห่วงใยสุขภาพประชาชน จัดกิจกรรมเฝ้าระวังไข้หวัดนกในตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต

18:06:2014 กทม. ห่วงใยสุขภาพประชาชน จัดกิจกรรมเฝ้าระวังไข้หวัดนกในตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต

สปภ.กทม.จัดอบรมหลักสูตรบริหารจัดการสถานี

18:06:2014 สปภ.กทม.จัดอบรมหลักสูตรบริหารจัดการสถานี

กทม. ส่งเสริมโครงการใช้ม้าบำบัดเด็กพิเศษ

18:06:2014 กทม. ส่งเสริมโครงการใช้ม้าบำบัดเด็กพิเศษ

Page 80 of 431

back back next next