• From :   To :
กทม. จับมือมูลนิธิรัฐบุรุษฯ ดึงเยาวชนร่วมค่ายอาสาพัฒนาชนบทเสริมสร้างความสามัคคี

24:03:2014 กทม. จับมือมูลนิธิรัฐบุรุษฯ ดึงเยาวชนร่วมค่ายอาสาพัฒนาชนบทเสริมสร้างความสามัคคี

กทม. มอบโล่แก่หน่วยงานภาคีเครือข่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองสีเขียว

24:03:2014 กทม. มอบโล่แก่หน่วยงานภาคีเครือข่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองสีเขียว

กทม. ดึงผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด

24:03:2014 กทม. ดึงผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด

นักดับเพลิงกทม. ลุยพิชิตจุดไข่แดงเพลิงไหม้บ่อขยะบางปู

24:03:2014 นักดับเพลิงกทม. ลุยพิชิตจุดไข่แดงเพลิงไหม้บ่อขยะบางปู

สภากทม. เยือนถิ่นซากุระ ย้ำสัมพันธ์สภาบ้านพี่เมืองน้องกับสภาจังหวัดฟุกุโอกะ 24-29 มี.ค.57 นี้

24:03:2014 สภากทม. เยือนถิ่นซากุระ ย้ำสัมพันธ์สภาบ้านพี่เมืองน้องกับสภาจังหวัดฟุกุโอกะ 24-29 มี.ค.57 นี้

กทม. ติวเข้มเสริมความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารราชการ

24:03:2014 กทม. ติวเข้มเสริมความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารราชการ

กทม. จัดทำแผนวัฒนธรรม สร้างเมืองที่มีเอกลักษณ์พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

24:03:2014 กทม. จัดทำแผนวัฒนธรรม สร้างเมืองที่มีเอกลักษณ์พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กทม. รณรงค์ให้ประชาชนช่วยประหยัดน้ำสู้ภัยแล้ง พร้อมแนะทางแก้ภัยน้ำในงาน Road Show “ร่วมมือ ร่วมใจ สู้ภัยน้ำ” ครั้งที่ 4

24:03:2014 กทม. รณรงค์ให้ประชาชนช่วยประหยัดน้ำสู้ภัยแล้ง พร้อมแนะทางแก้ภัยน้ำในงาน Road Show “ร่วมมือ ร่วมใจ สู้ภัยน้ำ” ครั้งที่ 4

สภากทม. เฟ้นหานักเตะจิ๋วไปสวีเดน

24:03:2014 สภากทม. เฟ้นหานักเตะจิ๋วไปสวีเดน

กทม. ฉลองชัยเจ้าเหรียญทองการแข่งขันกีฬา “ชลเกมส์”

21:03:2014 กทม. ฉลองชัยเจ้าเหรียญทองการแข่งขันกีฬา “ชลเกมส์”

Page 80 of 397

back back next next