• From :   To :
กทม. จัด English for Kids พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้นักเรียนมัธยมต้อนรับประชาคมอาเซียน

09:06:2014 กทม. จัด English for Kids พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้นักเรียนมัธยมต้อนรับประชาคมอาเซียน

ชูถนนสาทรต้นแบบปรับปรุงการจราจรบนความร่วมมือของทุกภาคส่วนร่วมกับกทม.

09:06:2014 ชูถนนสาทรต้นแบบปรับปรุงการจราจรบนความร่วมมือของทุกภาคส่วนร่วมกับกทม.

กทม. สัมมนาข้าราชการบำนาญ

09:06:2014 กทม. สัมมนาข้าราชการบำนาญ

กทม. เตรียมพร้อมลูกจ้างประจำทำงานเพื่อประชาชน

06:06:2014 กทม. เตรียมพร้อมลูกจ้างประจำทำงานเพื่อประชาชน

กทม. ชี้แจงและกำชับแนวทางปฏิบัติงานแก่หัวหน้าหน่วยงานตามนโยบาย คสช.

06:06:2014 กทม. ชี้แจงและกำชับแนวทางปฏิบัติงานแก่หัวหน้าหน่วยงานตามนโยบาย คสช.

กทม.เร่งการแก้ไขปัญหาจุดอ่อนน้ำท่วมถนนแจ้งวัฒนะ วอนประชาชนดักไขมันและไม่ทิ้งขยะลงท่อ

06:06:2014 กทม.เร่งการแก้ไขปัญหาจุดอ่อนน้ำท่วมถนนแจ้งวัฒนะ วอนประชาชนดักไขมันและไม่ทิ้งขยะลงท่อ

กทม.เปิดรับสมัครคนพิการต้นแบบผู้ประสบความสำเร็จ 7 ประเภท

05:06:2014 กทม.เปิดรับสมัครคนพิการต้นแบบผู้ประสบความสำเร็จ 7 ประเภท

กทม. ปลูกจิตสำนึกเด็กและเยาวชน มุ่งมั่นทำความดี มีคุณธรรมประจำใจ “เป็นผู้ให้ มีเกียรติกว่าผู้รับ”

05:06:2014 กทม. ปลูกจิตสำนึกเด็กและเยาวชน มุ่งมั่นทำความดี มีคุณธรรมประจำใจ “เป็นผู้ให้ มีเกียรติกว่าผู้รับ”

กทม.ประชุมระดมความคิดเห็นพร้อมจัดตั้งศูนย์ปรองดองฯ

05:06:2014 กทม.ประชุมระดมความคิดเห็นพร้อมจัดตั้งศูนย์ปรองดองฯ

4 มิ.ย. นี้ กทม. ร่วมกับทหารตำรวจจัดแสดงดนตรีคืนความสุขให้ประชาชน ที่อนุสาวรีย์ชัย

04:06:2014 4 มิ.ย. นี้ กทม. ร่วมกับทหารตำรวจจัดแสดงดนตรีคืนความสุขให้ประชาชน ที่อนุสาวรีย์ชัย

Page 68 of 413

back back next next