• From :   To :
สำนักวัฒนธรรมฯ ระลึกคุณครูนาฎศิลป์ จัดพิธีไหว้ครูปี 57

25:07:2014 สำนักวัฒนธรรมฯ ระลึกคุณครูนาฎศิลป์ จัดพิธีไหว้ครูปี 57

กทม. เปิดอาคารที่ทำการชมรมผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม

25:07:2014 กทม. เปิดอาคารที่ทำการชมรมผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม

กทม. จัดสัมมนาครูโรงเรียนพื้นที่เขตบางขุนเทียน

25:07:2014 กทม. จัดสัมมนาครูโรงเรียนพื้นที่เขตบางขุนเทียน

ฉลอง 42 ปีโรงพยาบาลตากสิน กทม. มุ่งมั่นพัฒนาบริการเพื่อประชาชน

25:07:2014 ฉลอง 42 ปีโรงพยาบาลตากสิน กทม. มุ่งมั่นพัฒนาบริการเพื่อประชาชน

ต้อนรับแชมป์ฟุตบอลเยาวชนนานาชาติจากสวีเดนกลับบ้าน

24:07:2014 ต้อนรับแชมป์ฟุตบอลเยาวชนนานาชาติจากสวีเดนกลับบ้าน

กทม. พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสมรรถภาพเด็กเล็ก จัดแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัด 22–31 ก.ค. 57

24:07:2014 กทม. พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสมรรถภาพเด็กเล็ก จัดแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัด 22–31 ก.ค. 57

นิด้าจัดสัมมนาเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการสู่อุตสาหกรรมไมซ์

24:07:2014 นิด้าจัดสัมมนาเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการสู่อุตสาหกรรมไมซ์

รายการ บางกอกนิวส์ ตอน กทม ส่งเสริมจักรยานชุมชน Edit1

24:07:2014 รายการ บางกอกนิวส์ ตอน กทม ส่งเสริมจักรยานชุมชน Edit1

กทม. พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสมรรถภาพเด็กเล็ก จัดแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัด 22 – 31 ก.ค. 57

23:07:2014 กทม. พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสมรรถภาพเด็กเล็ก จัดแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัด 22 – 31 ก.ค. 57

ตรวจความคืบหน้าก่อสร้างบ่อสูบน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมถนนพหลโยธิน เขตสายไหม

23:07:2014 ตรวจความคืบหน้าก่อสร้างบ่อสูบน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมถนนพหลโยธิน เขตสายไหม

Page 68 of 432

back back next next