• From :   To :
กทม. ส่งบุคลากรศึกษาแนวทางการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ จ.อุดรธานี

26:06:2014 กทม. ส่งบุคลากรศึกษาแนวทางการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ จ.อุดรธานี

กทม. เน้นส่งเสริมการอ่านเชิงรุกบุกชุมชนหมุนเวียนไปทั่วกรุง

26:06:2014 กทม. เน้นส่งเสริมการอ่านเชิงรุกบุกชุมชนหมุนเวียนไปทั่วกรุง

มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติโรงเรียนและนักเรียนกทม. โชว์ผลสอบ O-NET ยอดเยี่ยม

26:06:2014 มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติโรงเรียนและนักเรียนกทม. โชว์ผลสอบ O-NET ยอดเยี่ยม

1 ก.ค. ดีเดย์ จัดระเบียบรถตู้ ห้ามจอดรอบอนุสาวรีย์ชัยฯ

26:06:2014 1 ก.ค. ดีเดย์ จัดระเบียบรถตู้ ห้ามจอดรอบอนุสาวรีย์ชัยฯ

กทม. จับมือ ม.กรุงเทพ ลงนาม MOU ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และการแสดง

26:06:2014 กทม. จับมือ ม.กรุงเทพ ลงนาม MOU ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และการแสดง

กทม. จัดกิจกรรมบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ส่งเสริมอ่านในเด็กและเยาวชน

26:06:2014 กทม. จัดกิจกรรมบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ส่งเสริมอ่านในเด็กและเยาวชน

เมืองไทยประกันชีวิตสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนกทม. กว่า 120 ทุน

26:06:2014 เมืองไทยประกันชีวิตสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนกทม. กว่า 120 ทุน

รองผู้ว่าฯ ผุสดี ตรวจเยี่ยมให้กำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาฯ เขตป้อมปราบฯ

26:06:2014 รองผู้ว่าฯ ผุสดี ตรวจเยี่ยมให้กำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาฯ เขตป้อมปราบฯ

กทม. จับมือกรุงเทพธนาคมเพิ่มประสิทธิภาพจัดการขยะติดเชื้อและขยะอันตราย

25:06:2014 กทม. จับมือกรุงเทพธนาคมเพิ่มประสิทธิภาพจัดการขยะติดเชื้อและขยะอันตราย

กทม. เปิดเวทีให้เยาวชนโชว์ความสามารถชิงเงินรางวัลกว่า 60,000 บาท

25:06:2014 กทม. เปิดเวทีให้เยาวชนโชว์ความสามารถชิงเงินรางวัลกว่า 60,000 บาท

Page 68 of 422

back back next next