• From :   To :
กทม. ชวนอ่านหนังสือเสียง เปิดโลกการอ่านให้ผู้พิการทางสายตา

10:06:2014 กทม. ชวนอ่านหนังสือเสียง เปิดโลกการอ่านให้ผู้พิการทางสายตา

กลุ่มกรุงเทพกลางรวมพลังปรับภูมิทัศน์ถนนรัชดาภิเษกเป็นถนนเมืองสวรรค์

10:06:2014 กลุ่มกรุงเทพกลางรวมพลังปรับภูมิทัศน์ถนนรัชดาภิเษกเป็นถนนเมืองสวรรค์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลฯ

10:06:2014 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลฯ

กทม. ชี้แจงและกำชับแนวทางปฏิบัติงานแก่หัวหน้าหน่วยงานตามนโยบาย คสช.

10:06:2014 กทม. ชี้แจงและกำชับแนวทางปฏิบัติงานแก่หัวหน้าหน่วยงานตามนโยบาย คสช.

กทม.เร่งการแก้ไขปัญหาจุดอ่อนน้ำท่วมถนนแจ้งวัฒนะ วอนประชาชนดักไขมันและไม่ทิ้งขยะลงท่อ

10:06:2014 กทม.เร่งการแก้ไขปัญหาจุดอ่อนน้ำท่วมถนนแจ้งวัฒนะ วอนประชาชนดักไขมันและไม่ทิ้งขยะลงท่อ

สภากทม. ติดตามการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

09:06:2014 สภากทม. ติดตามการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

กทม. จัด English for Kids พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้นักเรียนมัธยมต้อนรับประชาคมอาเซียน

09:06:2014 กทม. จัด English for Kids พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้นักเรียนมัธยมต้อนรับประชาคมอาเซียน

ชูถนนสาทรต้นแบบปรับปรุงการจราจรบนความร่วมมือของทุกภาคส่วนร่วมกับกทม.

09:06:2014 ชูถนนสาทรต้นแบบปรับปรุงการจราจรบนความร่วมมือของทุกภาคส่วนร่วมกับกทม.

กทม. สัมมนาข้าราชการบำนาญ

09:06:2014 กทม. สัมมนาข้าราชการบำนาญ

กทม. เตรียมพร้อมลูกจ้างประจำทำงานเพื่อประชาชน

06:06:2014 กทม. เตรียมพร้อมลูกจ้างประจำทำงานเพื่อประชาชน

Page 67 of 413

back back next next