• From :   To :
กทม. เตรียมจัดแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ พ.ย. นี้

07:05:2014 กทม. เตรียมจัดแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ พ.ย. นี้

กทม. เน้นเฝ้าระวังและให้ความรู้เท่าทันโรคเมิร์สคอฟแก่ผู้ที่เดินทางไปอุมเราะห์

07:05:2014 กทม. เน้นเฝ้าระวังและให้ความรู้เท่าทันโรคเมิร์สคอฟแก่ผู้ที่เดินทางไปอุมเราะห์

กทม. เตรียมออกบูทแจกรอยยิ้มดึงนักท่องเที่ยวที่เซี่ยงไฮ้

07:05:2014 กทม. เตรียมออกบูทแจกรอยยิ้มดึงนักท่องเที่ยวที่เซี่ยงไฮ้

ดันอาสาสมัคร กว่า 6,000 คน ร่วมเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

06:05:2014 ดันอาสาสมัคร กว่า 6,000 คน ร่วมเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

กทม. ตะลุยดูไบชวนชาวอาหรับเอมิเรตส์เที่ยวกรุงเทพฯ สัมผัสเสน่ห์เมืองยิ้ม

06:05:2014 กทม. ตะลุยดูไบชวนชาวอาหรับเอมิเรตส์เที่ยวกรุงเทพฯ สัมผัสเสน่ห์เมืองยิ้ม

กทม. ระดมสมองหาข้อสรุปร่างแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ระยะที่ 1

06:05:2014 กทม. ระดมสมองหาข้อสรุปร่างแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ระยะที่ 1

กทม. ยืนยันไม่มีกล้องดัมมี่ คาดสิ้นปีนี้พร้อมใช้งานทั่วกรุง

06:05:2014 กทม. ยืนยันไม่มีกล้องดัมมี่ คาดสิ้นปีนี้พร้อมใช้งานทั่วกรุง

เริ่มแล้ว งานมหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานคร 2014

06:05:2014 เริ่มแล้ว งานมหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานคร 2014

กทม. ผลักดันอาหารไทย ยกระดับมาตรฐานก้าวสู่ระดับโลก

06:05:2014 กทม. ผลักดันอาหารไทย ยกระดับมาตรฐานก้าวสู่ระดับโลก

กทม. จัดโครงการ Teach for Thailand เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับมัธยม

06:05:2014 กทม. จัดโครงการ Teach for Thailand เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับมัธยม

Page 67 of 401

back back next next