• From :   To :
กทม. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา มุ่งสร้างนักเรียนกทม. พันธุ์ใหม่ เน้นทักษะ 3 ด้าน ชีวิต คณิต และเทคโนโลยี

07:05:2014 กทม. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา มุ่งสร้างนักเรียนกทม. พันธุ์ใหม่ เน้นทักษะ 3 ด้าน ชีวิต คณิต และเทคโนโลยี

นครกวางโจวมอบประติมากรรมรูปดอกนุ่น ฉลองความสัมพันธ์ 5 ปีเมืองพี่เมืองน้องกรุงเทพฯ-กวางโจว

07:05:2014 นครกวางโจวมอบประติมากรรมรูปดอกนุ่น ฉลองความสัมพันธ์ 5 ปีเมืองพี่เมืองน้องกรุงเทพฯ-กวางโจว

กทม. เตรียมจัดแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ พ.ย. นี้

07:05:2014 กทม. เตรียมจัดแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ พ.ย. นี้

กทม. เน้นเฝ้าระวังและให้ความรู้เท่าทันโรคเมิร์สคอฟแก่ผู้ที่เดินทางไปอุมเราะห์

07:05:2014 กทม. เน้นเฝ้าระวังและให้ความรู้เท่าทันโรคเมิร์สคอฟแก่ผู้ที่เดินทางไปอุมเราะห์

กทม. เตรียมออกบูทแจกรอยยิ้มดึงนักท่องเที่ยวที่เซี่ยงไฮ้

07:05:2014 กทม. เตรียมออกบูทแจกรอยยิ้มดึงนักท่องเที่ยวที่เซี่ยงไฮ้

ดันอาสาสมัคร กว่า 6,000 คน ร่วมเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

06:05:2014 ดันอาสาสมัคร กว่า 6,000 คน ร่วมเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

กทม. ตะลุยดูไบชวนชาวอาหรับเอมิเรตส์เที่ยวกรุงเทพฯ สัมผัสเสน่ห์เมืองยิ้ม

06:05:2014 กทม. ตะลุยดูไบชวนชาวอาหรับเอมิเรตส์เที่ยวกรุงเทพฯ สัมผัสเสน่ห์เมืองยิ้ม

กทม. ระดมสมองหาข้อสรุปร่างแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ระยะที่ 1

06:05:2014 กทม. ระดมสมองหาข้อสรุปร่างแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ระยะที่ 1

กทม. ยืนยันไม่มีกล้องดัมมี่ คาดสิ้นปีนี้พร้อมใช้งานทั่วกรุง

06:05:2014 กทม. ยืนยันไม่มีกล้องดัมมี่ คาดสิ้นปีนี้พร้อมใช้งานทั่วกรุง

เริ่มแล้ว งานมหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานคร 2014

06:05:2014 เริ่มแล้ว งานมหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานคร 2014

Page 64 of 398

back back next next