• From :   To :
รายการ บางกอกนิวส์ ตอน กทม ส่งเสริมจักรยานชุมชน Edit1

24:07:2014 รายการ บางกอกนิวส์ ตอน กทม ส่งเสริมจักรยานชุมชน Edit1

กทม. พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสมรรถภาพเด็กเล็ก จัดแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัด 22 – 31 ก.ค. 57

23:07:2014 กทม. พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสมรรถภาพเด็กเล็ก จัดแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัด 22 – 31 ก.ค. 57

ตรวจความคืบหน้าก่อสร้างบ่อสูบน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมถนนพหลโยธิน เขตสายไหม

23:07:2014 ตรวจความคืบหน้าก่อสร้างบ่อสูบน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมถนนพหลโยธิน เขตสายไหม

ตรวจความคืบหน้าก่อสร้างบ่อสูบน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมถนนพหลโยธิน เขตสายไหม

23:07:2014 ตรวจความคืบหน้าก่อสร้างบ่อสูบน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมถนนพหลโยธิน เขตสายไหม

JICA นำผู้อบรมหลักสูตรการจัดรูปที่ดินฯ จาก 8 ประเทศ เข้าดูงานจัดรูปที่ดิน กทม.

23:07:2014 JICA นำผู้อบรมหลักสูตรการจัดรูปที่ดินฯ จาก 8 ประเทศ เข้าดูงานจัดรูปที่ดิน กทม.

กทม. เสนอแผนป้องกันน้ำท่วม 17 โครงการ มุ่งเพิ่มขีดความสามารถพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล

23:07:2014 กทม. เสนอแผนป้องกันน้ำท่วม 17 โครงการ มุ่งเพิ่มขีดความสามารถพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล

กทม. สรุปกรอบแนวทางการคมนาคมเพื่อการเดินทางในภาวะภัยพิบัติ

23:07:2014 กทม. สรุปกรอบแนวทางการคมนาคมเพื่อการเดินทางในภาวะภัยพิบัติ

หม่อมดุษฎี บริพัตรฯ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์สร้างสรรค์สังคม

23:07:2014 หม่อมดุษฎี บริพัตรฯ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์สร้างสรรค์สังคม

กทม. ชี้ต่างชาติเชื่อมั่นพร้อมจัดประชุมผู้นำเมือง MGM ASEAN 4-6 พ.ย. นี้

23:07:2014 กทม. ชี้ต่างชาติเชื่อมั่นพร้อมจัดประชุมผู้นำเมือง MGM ASEAN 4-6 พ.ย. นี้

กทม. ลุยจัดระเบียบแผงค้าถนนราชดำเนิน เตรียมปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่

23:07:2014 กทม. ลุยจัดระเบียบแผงค้าถนนราชดำเนิน เตรียมปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่

Page 60 of 424

back back next next