• From :   To :
โรงเรียนมินามิคันนอนเยี่ยมคารวะรองผู้ว่าฯ ผุสดี ในโอกาสครบ 20 ปี สัมพันธ์ไทย–ญี่ปุ่น

04:08:2014 โรงเรียนมินามิคันนอนเยี่ยมคารวะรองผู้ว่าฯ ผุสดี ในโอกาสครบ 20 ปี สัมพันธ์ไทย–ญี่ปุ่น

คณะเยาวชนแลกเปลี่ยนฯ ชมสวนสาธารณะใหญ่ที่สุดในกรุงอูลานบาตอร์

01:08:2014 คณะเยาวชนแลกเปลี่ยนฯ ชมสวนสาธารณะใหญ่ที่สุดในกรุงอูลานบาตอร์

สภากทม. ตั้งทีมพิจารณาร่างฯ ข้อบัญญัติห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง อาคาร บริเวณรอบสวนเบญจกิติ

01:08:2014 สภากทม. ตั้งทีมพิจารณาร่างฯ ข้อบัญญัติห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง อาคาร บริเวณรอบสวนเบญจกิติ

สภากทม. แนะศึกษาผลกระทบจากการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ก่อนดำเนินการก่อสร้าง

01:08:2014 สภากทม. แนะศึกษาผลกระทบจากการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ก่อนดำเนินการก่อสร้าง

กทม. พร้อมเปิดเส้นทางจักรยานบึงมะขามเทศฯ เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคมนี้

01:08:2014 กทม. พร้อมเปิดเส้นทางจักรยานบึงมะขามเทศฯ เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคมนี้

เยาวชนฟูกุโอกะเยือนกทม. แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและวัฒนธรรม สานสัมพันธ์ระหว่างเมือง

01:08:2014 เยาวชนฟูกุโอกะเยือนกทม. แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและวัฒนธรรม สานสัมพันธ์ระหว่างเมือง

กทม. จัดกิจกรรม Read On the move ชวนอ่านบนรถแท็กซี่

01:08:2014 กทม. จัดกิจกรรม Read On the move ชวนอ่านบนรถแท็กซี่

ดึงโรงเรียนนอกสังกัดกทม. เป็นเครือข่ายโรงเรียน Clean and Green สร้างสิ่งแวดล้อมดีในโรงเรียน

01:08:2014 ดึงโรงเรียนนอกสังกัดกทม. เป็นเครือข่ายโรงเรียน Clean and Green สร้างสิ่งแวดล้อมดีในโรงเรียน

วิทยาลัยชุมชนเมืองแห่งกรุงเทพมหานครปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

31:07:2014 วิทยาลัยชุมชนเมืองแห่งกรุงเทพมหานครปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

เยาวชนกทม. แสดงหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา โชว์ อูลานบาตอร์ปลื้ม สัมพันธ์แน่นแฟ้น

31:07:2014 เยาวชนกทม. แสดงหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา โชว์ อูลานบาตอร์ปลื้ม สัมพันธ์แน่นแฟ้น

Page 54 of 422

back back next next