• From :   To :
กทม. ลอกท่อระบายถนนวิภาวดี ช่วยการระบายน้ำหลังฝนตกแก้ปัญหาจุดอ่อนน้ำท่วมในพื้นที่

02:09:2014 กทม. ลอกท่อระบายถนนวิภาวดี ช่วยการระบายน้ำหลังฝนตกแก้ปัญหาจุดอ่อนน้ำท่วมในพื้นที่

กทม. จัดงานย้อนวันวานสืบสานตำนานคลองบางหลวง ชวนเที่ยวตลาดน้ำคลองบางหลวง

02:09:2014 กทม. จัดงานย้อนวันวานสืบสานตำนานคลองบางหลวง ชวนเที่ยวตลาดน้ำคลองบางหลวง

เยาวชนกทม. นำเสนอ 6 โครงการ ร่วมสร้างกรุงเทพฯ เมืองน่าอยู่

02:09:2014 เยาวชนกทม. นำเสนอ 6 โครงการ ร่วมสร้างกรุงเทพฯ เมืองน่าอยู่

กทม. ปรับภูมิทัศน์ถนนพัฒนาการ เป็นถนนเมืองสวรรค์ที่สวยงาม สะอาด ปลอดภัย

02:09:2014 กทม. ปรับภูมิทัศน์ถนนพัฒนาการ เป็นถนนเมืองสวรรค์ที่สวยงาม สะอาด ปลอดภัย

กทม. ระดมกำลังเก็บขยะ วัชพืช เปิดทางน้ำไหลคลองวัดดาวดึงษ์และคลองวัดพิกุล พร้อมรับมือฤดูฝน

02:09:2014 กทม. ระดมกำลังเก็บขยะ วัชพืช เปิดทางน้ำไหลคลองวัดดาวดึงษ์และคลองวัดพิกุล พร้อมรับมือฤดูฝน

กทม. คาดพร้อมเปิดให้บริการสวนสุนัข Dog Park ต.ค. นี้

02:09:2014 กทม. คาดพร้อมเปิดให้บริการสวนสุนัข Dog Park ต.ค. นี้

กทม. ส่งเสริมการอ่านต่อเนื่องใช้วัดเป็นศูนย์เรียนรู้ในชุมชน

01:09:2014 กทม. ส่งเสริมการอ่านต่อเนื่องใช้วัดเป็นศูนย์เรียนรู้ในชุมชน

กทม. มอบรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ประจำปี57

01:09:2014 กทม. มอบรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ประจำปี57

กทม. มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

01:09:2014 กทม. มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

กทม. เร่งรัดจัดเก็บป้ายติดตั้งในที่สาธารณะ ป้องกันเหตุร้ายช่วงฝนตกหนัก

01:09:2014 กทม. เร่งรัดจัดเก็บป้ายติดตั้งในที่สาธารณะ ป้องกันเหตุร้ายช่วงฝนตกหนัก

Page 52 of 431

back back next next