• From :   To :
ผอ.สพข.ได้รับเลือกเป็น อ.กก.สำนักปลัด

31:10:2013 ผอ.สพข.ได้รับเลือกเป็น อ.กก.สำนักปลัด

ประธานสภากทม.ศึกษาตัวอย่างการนำประชาชนเข้ามาร้องเรียนในสภาฯปรับใช้การทำงานเชิงนิติบัญญัติ

31:10:2013 ประธานสภากทม.ศึกษาตัวอย่างการนำประชาชนเข้ามาร้องเรียนในสภาฯปรับใช้การทำงานเชิงนิติบัญญัติ

สภากทม.จัดแข่งกอล์ฟเชื่อมสัมพันธ์หน่วยงานภายนอก หวังกีฬาสร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาเพื่อพี่น้องคนกรุงเทพฯ

31:10:2013 สภากทม.จัดแข่งกอล์ฟเชื่อมสัมพันธ์หน่วยงานภายนอก หวังกีฬาสร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาเพื่อพี่น้องคนกรุงเทพฯ

กทม. จัดแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยฉลองสัมพันธ์ 2 ทศวรรษ กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง

31:10:2013 กทม. จัดแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยฉลองสัมพันธ์ 2 ทศวรรษ กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง

 ผว.กทม.เข้าเยี่ยมคารวะ Mr.Wang Anshun นายกเทศมนตรีกรุงปักกิ่ง

31:10:2013 ผว.กทม.เข้าเยี่ยมคารวะ Mr.Wang Anshun นายกเทศมนตรีกรุงปักกิ่ง

สภากทม.เยือนนครลอสแอนเจลิส เพื่อแลกเปลี่ยนความพันธ์ระหว่างเมือง

30:10:2013 สภากทม.เยือนนครลอสแอนเจลิส เพื่อแลกเปลี่ยนความพันธ์ระหว่างเมือง

ปักกิ่งพร้อมสนับสนุนความร่วมมือตามกรอบข้อตกลงเมืองพี่เมืองน้อง

30:10:2013 ปักกิ่งพร้อมสนับสนุนความร่วมมือตามกรอบข้อตกลงเมืองพี่เมืองน้อง

สพข.กทม. เสนอทิศทางการพัฒนาบุคลากรกทม. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน

30:10:2013 สพข.กทม. เสนอทิศทางการพัฒนาบุคลากรกทม. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน

กทม. ชี้แจงกรณีกล้องวงจรปิดหลักฐานสางคดีสังหารจักรกฤษณ์

30:10:2013 กทม. ชี้แจงกรณีกล้องวงจรปิดหลักฐานสางคดีสังหารจักรกฤษณ์

กทม. ให้บริการยืมกรง อำนวยความสะดวกแก่ผู้สนใจนำสุนัข-แมวมาทำหมัน

30:10:2013 กทม. ให้บริการยืมกรง อำนวยความสะดวกแก่ผู้สนใจนำสุนัข-แมวมาทำหมัน

Page 52 of 329

back back next next