• From :   To :
พบเหตุกระทำรุนแรงทางกาย แจ้งศูนย์พึ่งได้ โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

13:11:2014 พบเหตุกระทำรุนแรงทางกาย แจ้งศูนย์พึ่งได้ โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

สภากทม. ติดตามการดูแลประชาชนและแก้ไขปัญหากลุ่มเขตกรุงเทพใต้

13:11:2014 สภากทม. ติดตามการดูแลประชาชนและแก้ไขปัญหากลุ่มเขตกรุงเทพใต้

ผู้ว่าฯกทม. ขอบคุณคนกรุงร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง เตรียมดันเป็นปฏิทินท่องเที่ยวระดับโลก

13:11:2014 ผู้ว่าฯกทม. ขอบคุณคนกรุงร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง เตรียมดันเป็นปฏิทินท่องเที่ยวระดับโลก

คณะผู้แทนและเยาวชนจากกรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย เยือนสภากทม.

12:11:2014 คณะผู้แทนและเยาวชนจากกรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย เยือนสภากทม.

สภากทม. เดินสายลงพื้นที่รับฟังปัญหา เริ่มกลุ่มกรุงเทพกลาง

12:11:2014 สภากทม. เดินสายลงพื้นที่รับฟังปัญหา เริ่มกลุ่มกรุงเทพกลาง

กทม. ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ หารือวาระแห่งชาติแนวทางจัดการขยะมูลฝอย

12:11:2014 กทม. ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ หารือวาระแห่งชาติแนวทางจัดการขยะมูลฝอย

เปิดงานสัปดาห์รักการอ่านโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

12:11:2014 เปิดงานสัปดาห์รักการอ่านโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

กทม. จัดกิจกรรมความสุขของผู้สูงอายุ หวังคนสามวัยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีสุขเพื่อสังคมใหม่ในอนาคต

12:11:2014 กทม. จัดกิจกรรมความสุขของผู้สูงอายุ หวังคนสามวัยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีสุขเพื่อสังคมใหม่ในอนาคต

ผู้ว่าฯกทม. หยอดเมล็ดทานตะวันเฉลิมพระเกียรติฯ บานสะพรั่งเป็นของขวัญปีใหม่ให้คนกรุง ม.ค. 58 นี้

12:11:2014 ผู้ว่าฯกทม. หยอดเมล็ดทานตะวันเฉลิมพระเกียรติฯ บานสะพรั่งเป็นของขวัญปีใหม่ให้คนกรุง ม.ค. 58 นี้

กทม. อบรมข้าราชการใหม่กว่า 800 คน

11:11:2014 กทม. อบรมข้าราชการใหม่กว่า 800 คน

Page 6 of 413

back back next next