• From :   To :
กทม. ลุยจัดระเบียบแผงค้าถนนราชดำเนิน เตรียมปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่

23:07:2014 กทม. ลุยจัดระเบียบแผงค้าถนนราชดำเนิน เตรียมปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่

รายการ บางกอกนิวส์ ตอนรวมพลังเยาวชนโตไปไม่โกง

23:07:2014 รายการ บางกอกนิวส์ ตอนรวมพลังเยาวชนโตไปไม่โกง

สภากทม. นำเยาวชนลัดฟ้ากระชับสัมพันธ์ เรียนรู้วัฒนธรรมอูลานบาตอร์

22:07:2014 สภากทม. นำเยาวชนลัดฟ้ากระชับสัมพันธ์ เรียนรู้วัฒนธรรมอูลานบาตอร์

สภากทม. รับมอบรถดับเพลิง 9 คันจากสภาจังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

22:07:2014 สภากทม. รับมอบรถดับเพลิง 9 คันจากสภาจังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

กทม. ได้ผลงานเพลง “ปลุกจิตสำนึก รักชาติ รักแผ่นดิน”

22:07:2014 กทม. ได้ผลงานเพลง “ปลุกจิตสำนึก รักชาติ รักแผ่นดิน”

กทม. ปรับปรุงโครงการแก้มลิงบึงมะขามเทศและบึงสะแกงามสามเดือน พร้อมเปิดเป็นแหล่งพักผ่อนแห่งใหม่ให้ชาวกรุง

22:07:2014 กทม. ปรับปรุงโครงการแก้มลิงบึงมะขามเทศและบึงสะแกงามสามเดือน พร้อมเปิดเป็นแหล่งพักผ่อนแห่งใหม่ให้ชาวกรุง

กทม. คุมเข้มจัดระเบียบผู้ค้าทั่วพื้นที่ เดินหน้าจุดต่อไปท่าช้าง-ท่าเตียน

22:07:2014 กทม. คุมเข้มจัดระเบียบผู้ค้าทั่วพื้นที่ เดินหน้าจุดต่อไปท่าช้าง-ท่าเตียน

กรุงธนเหนือจัดกิจกรรมเปิดทางน้ำไหลคูคลอง เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ พร้อมรับมือหน้าฝน

22:07:2014 กรุงธนเหนือจัดกิจกรรมเปิดทางน้ำไหลคูคลอง เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ พร้อมรับมือหน้าฝน

คลองสานจัด “เขตเคลื่อนที่ เพื่อคืนความสุขสู่ประชาชน” ครั้งที่ 2

22:07:2014 คลองสานจัด “เขตเคลื่อนที่ เพื่อคืนความสุขสู่ประชาชน” ครั้งที่ 2

ปลูกต้นเข็มพิษณุโลก ชมพู 4,500 ต้น ฉลอง 100 ปี เขตดุสิต

22:07:2014 ปลูกต้นเข็มพิษณุโลก ชมพู 4,500 ต้น ฉลอง 100 ปี เขตดุสิต

Page 50 of 413

back back next next