• From :   To :
กทม.ส่งแท็กซี่เพื่อผู้พิการร่วมดูแลกลุ่มนักท่องเที่ยวพิเศษ ในกิจกรรม คาราวานรถยนต์ “ปักธงเที่ยวไทย”

13:08:2014 กทม.ส่งแท็กซี่เพื่อผู้พิการร่วมดูแลกลุ่มนักท่องเที่ยวพิเศษ ในกิจกรรม คาราวานรถยนต์ “ปักธงเที่ยวไทย”

รายการ บางกอกนิวส์ ตอน กทม จัดระเบียบผู้ค้า

13:08:2014 รายการ บางกอกนิวส์ ตอน กทม จัดระเบียบผู้ค้า

ตรวจความคืบหน้าก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. รูปแบบดาดท้องคลอง ช่วยระบายน้ำ ในเขตบึงกุ่ม บางกะปิ

08:08:2014 ตรวจความคืบหน้าก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. รูปแบบดาดท้องคลอง ช่วยระบายน้ำ ในเขตบึงกุ่ม บางกะปิ

กทม. เจรจาผู้ค้าหน้ารามฯ ยอมรื้อแผงกั้น เตรียมปรับทางเท้าให้เป็นระนาบเดียวกัน

08:08:2014 กทม. เจรจาผู้ค้าหน้ารามฯ ยอมรื้อแผงกั้น เตรียมปรับทางเท้าให้เป็นระนาบเดียวกัน

ตลาด 15 แห่ง รับรางวัล “สุดยอดตลาดต้นแบบ ระดับถ้วยทอง” ประชาชนมั่นใจได้บริโภคอาหารสะอาดปลอดภัย

08:08:2014 ตลาด 15 แห่ง รับรางวัล “สุดยอดตลาดต้นแบบ ระดับถ้วยทอง” ประชาชนมั่นใจได้บริโภคอาหารสะอาดปลอดภัย

บนส.9 ร่วมสร้างกรุงเทพฯ เสนอแนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

08:08:2014 บนส.9 ร่วมสร้างกรุงเทพฯ เสนอแนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

กทม. ผุด 2 รายการโทรทัศน์ กระตุ้นเตือนและปลุกจิตสำนึกเยาวชนร่วมต้านยาเสพติด

08:08:2014 กทม. ผุด 2 รายการโทรทัศน์ กระตุ้นเตือนและปลุกจิตสำนึกเยาวชนร่วมต้านยาเสพติด

กทม. เป็นเจ้าภาพจัดประชุม One Young World 2015 ครั้งแรกในเอเชีย พร้อมเปิดเวทีรับสมัครเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมโชว์ศักยภาพแก้ปัญหาเมือง

08:08:2014 กทม. เป็นเจ้าภาพจัดประชุม One Young World 2015 ครั้งแรกในเอเชีย พร้อมเปิดเวทีรับสมัครเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมโชว์ศักยภาพแก้ปัญหาเมือง

กทม. ติวเข้มทีมวิทยากรวางแนวทางสร้างอาสาสมัครเยาวชนป้องกันยาเสพติดในชุมชน

08:08:2014 กทม. ติวเข้มทีมวิทยากรวางแนวทางสร้างอาสาสมัครเยาวชนป้องกันยาเสพติดในชุมชน

กทม. จัดประชุมระดมความคิดสร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

07:08:2014 กทม. จัดประชุมระดมความคิดสร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Page 42 of 413

back back next next