• From :   To :
กทม. ชี้แจงและกำชับแนวทางปฏิบัติงานแก่หัวหน้าหน่วยงานตามนโยบาย คสช.

06:06:2014 กทม. ชี้แจงและกำชับแนวทางปฏิบัติงานแก่หัวหน้าหน่วยงานตามนโยบาย คสช.

กทม.เร่งการแก้ไขปัญหาจุดอ่อนน้ำท่วมถนนแจ้งวัฒนะ วอนประชาชนดักไขมันและไม่ทิ้งขยะลงท่อ

06:06:2014 กทม.เร่งการแก้ไขปัญหาจุดอ่อนน้ำท่วมถนนแจ้งวัฒนะ วอนประชาชนดักไขมันและไม่ทิ้งขยะลงท่อ

กทม.เปิดรับสมัครคนพิการต้นแบบผู้ประสบความสำเร็จ 7 ประเภท

05:06:2014 กทม.เปิดรับสมัครคนพิการต้นแบบผู้ประสบความสำเร็จ 7 ประเภท

กทม. ปลูกจิตสำนึกเด็กและเยาวชน มุ่งมั่นทำความดี มีคุณธรรมประจำใจ “เป็นผู้ให้ มีเกียรติกว่าผู้รับ”

05:06:2014 กทม. ปลูกจิตสำนึกเด็กและเยาวชน มุ่งมั่นทำความดี มีคุณธรรมประจำใจ “เป็นผู้ให้ มีเกียรติกว่าผู้รับ”

กทม.ประชุมระดมความคิดเห็นพร้อมจัดตั้งศูนย์ปรองดองฯ

05:06:2014 กทม.ประชุมระดมความคิดเห็นพร้อมจัดตั้งศูนย์ปรองดองฯ

4 มิ.ย. นี้ กทม. ร่วมกับทหารตำรวจจัดแสดงดนตรีคืนความสุขให้ประชาชน ที่อนุสาวรีย์ชัย

04:06:2014 4 มิ.ย. นี้ กทม. ร่วมกับทหารตำรวจจัดแสดงดนตรีคืนความสุขให้ประชาชน ที่อนุสาวรีย์ชัย

กทม. อบรมนักบริหารมหานครระดับสูงรุ่นที่ 9

04:06:2014 กทม. อบรมนักบริหารมหานครระดับสูงรุ่นที่ 9

กทม. ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุ เปิดแสดงผลงานทางภูมิปัญญาสู่สาธารณชน

04:06:2014 กทม. ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุ เปิดแสดงผลงานทางภูมิปัญญาสู่สาธารณชน

โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรของกรุงเทพมหานคร

03:06:2014 โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรของกรุงเทพมหานคร

กทม. ร่วมกับทหาร ตำรวจ Big Cleaning รอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 2 มิ.ย. นี้ ตั้งแต่เวลา 08.00 น.

03:06:2014 กทม. ร่วมกับทหาร ตำรวจ Big Cleaning รอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 2 มิ.ย. นี้ ตั้งแต่เวลา 08.00 น.

Page 42 of 387

back back next next