• From :   To :
1 ก.ค. ดีเดย์ จัดระเบียบรถตู้ ห้ามจอดรอบอนุสาวรีย์ชัยฯ

26:06:2014 1 ก.ค. ดีเดย์ จัดระเบียบรถตู้ ห้ามจอดรอบอนุสาวรีย์ชัยฯ

กทม. จับมือ ม.กรุงเทพ ลงนาม MOU ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และการแสดง

26:06:2014 กทม. จับมือ ม.กรุงเทพ ลงนาม MOU ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และการแสดง

กทม. จัดกิจกรรมบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ส่งเสริมอ่านในเด็กและเยาวชน

26:06:2014 กทม. จัดกิจกรรมบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ส่งเสริมอ่านในเด็กและเยาวชน

เมืองไทยประกันชีวิตสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนกทม. กว่า 120 ทุน

26:06:2014 เมืองไทยประกันชีวิตสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนกทม. กว่า 120 ทุน

รองผู้ว่าฯ ผุสดี ตรวจเยี่ยมให้กำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาฯ เขตป้อมปราบฯ

26:06:2014 รองผู้ว่าฯ ผุสดี ตรวจเยี่ยมให้กำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาฯ เขตป้อมปราบฯ

กทม. จับมือกรุงเทพธนาคมเพิ่มประสิทธิภาพจัดการขยะติดเชื้อและขยะอันตราย

25:06:2014 กทม. จับมือกรุงเทพธนาคมเพิ่มประสิทธิภาพจัดการขยะติดเชื้อและขยะอันตราย

กทม. เปิดเวทีให้เยาวชนโชว์ความสามารถชิงเงินรางวัลกว่า 60,000 บาท

25:06:2014 กทม. เปิดเวทีให้เยาวชนโชว์ความสามารถชิงเงินรางวัลกว่า 60,000 บาท

สภากทม. ให้กำลังใจนักเตะเยาวชนกทม. เก็บตัวฝึกซ้อมเตรียมพร้อมไปที่สวีเดน

25:06:2014 สภากทม. ให้กำลังใจนักเตะเยาวชนกทม. เก็บตัวฝึกซ้อมเตรียมพร้อมไปที่สวีเดน

กทม. เปิดเวทีให้เยาวชนโชว์ความสามารถชิงเงินรางวัลกว่า 60,000 บาท

25:06:2014 กทม. เปิดเวทีให้เยาวชนโชว์ความสามารถชิงเงินรางวัลกว่า 60,000 บาท

ทปษ.วสันต์ มอบนโยบายข้าราชการลูกจ้าง ย้ำเดินหน้า 6 นโยบายต่อเนื่อง

25:06:2014 ทปษ.วสันต์ มอบนโยบายข้าราชการลูกจ้าง ย้ำเดินหน้า 6 นโยบายต่อเนื่อง

Page 42 of 396

back back next next