• From :   To :
กทม. รวมพลังเยาวชน “โตไปไม่โกง” ปฏิญาณตนร่วมกันสร้างสังคมรุ่นใหม่ไร้ทุจริต

30:06:2014 กทม. รวมพลังเยาวชน “โตไปไม่โกง” ปฏิญาณตนร่วมกันสร้างสังคมรุ่นใหม่ไร้ทุจริต

ผู้ว่าฯกทม. ออนไลน์ มอบ 4 นโยบายการศึกษา พัฒนาทักษะการเรียนรู้ คิด อ่าน เขียน สู่ความเป็นเลิศ

30:06:2014 ผู้ว่าฯกทม. ออนไลน์ มอบ 4 นโยบายการศึกษา พัฒนาทักษะการเรียนรู้ คิด อ่าน เขียน สู่ความเป็นเลิศ

รายการ บางกอกนิวส์ ตอน เล่าเรื่องเมืองหนังสือโลก

30:06:2014 รายการ บางกอกนิวส์ ตอน เล่าเรื่องเมืองหนังสือโลก

รายการ บางกอกนิวส์ ตอนโรงเรียนต้นแบบจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

30:06:2014 รายการ บางกอกนิวส์ ตอนโรงเรียนต้นแบบจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

แพลทินัม กรุ๊ป สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนในเขตราชเทวี

27:06:2014 แพลทินัม กรุ๊ป สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนในเขตราชเทวี

กทม. ประชุมติดตามแผนป้องกันน้ำท่วม ปี 57 พร้อมรับมือหน้าฝนนี้

27:06:2014 กทม. ประชุมติดตามแผนป้องกันน้ำท่วม ปี 57 พร้อมรับมือหน้าฝนนี้

สภากทม. จี้ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์เด็ก เขตจตุจักร ให้ทันวันเด็กปีหน้า

26:06:2014 สภากทม. จี้ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์เด็ก เขตจตุจักร ให้ทันวันเด็กปีหน้า

กทม. ส่งบุคลากรศึกษาแนวทางการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ จ.อุดรธานี

26:06:2014 กทม. ส่งบุคลากรศึกษาแนวทางการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ จ.อุดรธานี

กทม. เน้นส่งเสริมการอ่านเชิงรุกบุกชุมชนหมุนเวียนไปทั่วกรุง

26:06:2014 กทม. เน้นส่งเสริมการอ่านเชิงรุกบุกชุมชนหมุนเวียนไปทั่วกรุง

มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติโรงเรียนและนักเรียนกทม. โชว์ผลสอบ O-NET ยอดเยี่ยม

26:06:2014 มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติโรงเรียนและนักเรียนกทม. โชว์ผลสอบ O-NET ยอดเยี่ยม

Page 41 of 396

back back next next