• From :   To :
กทม. จัดกิจกรรมทัศนศึกษาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พาน้องเที่ยวบางกอกเป็นเวลา 1 วัน

09:10:2014 กทม. จัดกิจกรรมทัศนศึกษาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พาน้องเที่ยวบางกอกเป็นเวลา 1 วัน

กทม. จับมือ สสส. รณรงค์ตลาดปลอดบุหรี่ นำร่องตลาดในกรุงฯ กว่า 300 แห่ง ฝ่าฝืนปรับ 2,000 บาท

09:10:2014 กทม. จับมือ สสส. รณรงค์ตลาดปลอดบุหรี่ นำร่องตลาดในกรุงฯ กว่า 300 แห่ง ฝ่าฝืนปรับ 2,000 บาท

สภากทม.เห็นชอบตั้งคกก.วิสามัญฯ เพิ่มสวัสดิการบำเหน็จและเงินช่วยเหลือค่าทำศพลูกจ้างกทม.

09:10:2014 สภากทม.เห็นชอบตั้งคกก.วิสามัญฯ เพิ่มสวัสดิการบำเหน็จและเงินช่วยเหลือค่าทำศพลูกจ้างกทม.

ประชุมสภากทม. พุธนี้ ส.ก. เตรียมเสนอฝ่ายบริหาร เร่งระบายน้ำท่วมขังหลังเกิดฝนตกหนักทั่วกรุง

08:10:2014 ประชุมสภากทม. พุธนี้ ส.ก. เตรียมเสนอฝ่ายบริหาร เร่งระบายน้ำท่วมขังหลังเกิดฝนตกหนักทั่วกรุง

กทม. มอบรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เชิดชู 10 พนักงานกวาดดีเด่น

08:10:2014 กทม. มอบรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เชิดชู 10 พนักงานกวาดดีเด่น

รองปลัดฯ อรรถพร ประชุมติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์สะพานมัฆวานรังสรรค์

08:10:2014 รองปลัดฯ อรรถพร ประชุมติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์สะพานมัฆวานรังสรรค์

เยาวชนไทยร่วมประชุมสุดยอด One Young World 2014 สะท้อนมุมมองเยาวชนเพื่อโลก ณ กรุงดับลิน ไอร์แลนด์

08:10:2014 เยาวชนไทยร่วมประชุมสุดยอด One Young World 2014 สะท้อนมุมมองเยาวชนเพื่อโลก ณ กรุงดับลิน ไอร์แลนด์

กทม. จัดแรลลี่จักรยานต้านยาเสพติด ณ สวนรถไฟ

08:10:2014 กทม. จัดแรลลี่จักรยานต้านยาเสพติด ณ สวนรถไฟ

ประชุมสภากทม. พุธนี้ ส.ก. เตรียมเสนอฝ่ายบริหาร เร่งระบายน้ำท่วมขังหลังเกิดฝนตกหนักทั่วกรุง

07:10:2014 ประชุมสภากทม. พุธนี้ ส.ก. เตรียมเสนอฝ่ายบริหาร เร่งระบายน้ำท่วมขังหลังเกิดฝนตกหนักทั่วกรุง

กทม. พร้อมร่วมมือสภากทม. เปิดประชุมวิสามัญ ผลักดันข้อบัญญัติที่ยังค้างอยู่

07:10:2014 กทม. พร้อมร่วมมือสภากทม. เปิดประชุมวิสามัญ ผลักดันข้อบัญญัติที่ยังค้างอยู่

Page 41 of 432

back back next next