• From :   To :
กทม.เร่งรัดปรับปรุงเพื่อใช้พื้นที่บริเวณสำนักงานการประปา สาขาแม้นศรีเดิม

27:08:2014 กทม.เร่งรัดปรับปรุงเพื่อใช้พื้นที่บริเวณสำนักงานการประปา สาขาแม้นศรีเดิม

กทม. จัดมหกรรมศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา และห้องสมุดประชาชน “ลูกช้างคัพ 2014”

26:08:2014 กทม. จัดมหกรรมศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา และห้องสมุดประชาชน “ลูกช้างคัพ 2014”

กทม. ยกบูธท่องเที่ยวและการแสดงศิลปวัฒนธรรมโชว์ชาวกวางโจว

26:08:2014 กทม. ยกบูธท่องเที่ยวและการแสดงศิลปวัฒนธรรมโชว์ชาวกวางโจว

ดุสิตร่วมสร้างความปรองดอง คืนความสุขให้คนไทย

26:08:2014 ดุสิตร่วมสร้างความปรองดอง คืนความสุขให้คนไทย

กทม. จับมือสถาบันขงจื่อ และ 26 องค์กร แลกเปลี่ยนความร่วมมือการสอนภาษาจีน

26:08:2014 กทม. จับมือสถาบันขงจื่อ และ 26 องค์กร แลกเปลี่ยนความร่วมมือการสอนภาษาจีน

กลุ่มเขตกรุงเทพกลางเปิดทางน้ำไหลคูระบายน้ำ ถ.วิภาวดี เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่

26:08:2014 กลุ่มเขตกรุงเทพกลางเปิดทางน้ำไหลคูระบายน้ำ ถ.วิภาวดี เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่

กทม. จับมือหลายหน่วยงานสร้างถนนเมืองสวรรค์ เส้นทางประดิษฐ์มนูธรรม

26:08:2014 กทม. จับมือหลายหน่วยงานสร้างถนนเมืองสวรรค์ เส้นทางประดิษฐ์มนูธรรม

กทม. จับมือกลุ่มเรารักคลองภาษีเจริญ ลุยพัฒนาร่องน้ำ หลังคนแห่ใช้บริการ

25:08:2014 กทม. จับมือกลุ่มเรารักคลองภาษีเจริญ ลุยพัฒนาร่องน้ำ หลังคนแห่ใช้บริการ

กทม. มอบโล่รางวัลโรงเรียนส่งเสริมศักยภาพเยาวชน

25:08:2014 กทม. มอบโล่รางวัลโรงเรียนส่งเสริมศักยภาพเยาวชน

สัมมนาจัดทำร่างแผนการตรวจราชการของกทม. ขับเคลื่อนกรุงเทพฯ เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

25:08:2014 สัมมนาจัดทำร่างแผนการตรวจราชการของกทม. ขับเคลื่อนกรุงเทพฯ เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

Page 35 of 412

back back next next