• From :   To :
สสล. เปิดประชุมรับฟังความคิดเห็น สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เมืองกรุง

31:10:2014 สสล. เปิดประชุมรับฟังความคิดเห็น สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เมืองกรุง

กทม. เพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาจัดอบรมศึกษานิเทศก์มืออาชีพ

31:10:2014 กทม. เพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาจัดอบรมศึกษานิเทศก์มืออาชีพ

กทม. จัดอบรมเตรียมความพร้อม 223 ว่าที่ผู้บริหารสถานศึกษาก่อนดำรงตำแหน่ง

31:10:2014 กทม. จัดอบรมเตรียมความพร้อม 223 ว่าที่ผู้บริหารสถานศึกษาก่อนดำรงตำแหน่ง

ผู้ว่าฯ กทม. กำชับหน่วยงานในสังกัดเร่งดำเนินการตามแนวทางเพิ่มความปลอดภัยและกวดขันจัดระเบียบพื้นที่อย

31:10:2014 ผู้ว่าฯ กทม. กำชับหน่วยงานในสังกัดเร่งดำเนินการตามแนวทางเพิ่มความปลอดภัยและกวดขันจัดระเบียบพื้นที่อย

ผู้ว่าฯกทม. ตรวจความปลอดภัยก่อนลอยกระทง ย้ำโป๊ะท่าเรือรับน้ำหนักได้ไม่เกิน 60 คน

31:10:2014 ผู้ว่าฯกทม. ตรวจความปลอดภัยก่อนลอยกระทง ย้ำโป๊ะท่าเรือรับน้ำหนักได้ไม่เกิน 60 คน

สภากทม. แนะกทม. บูรณาการการทำงานกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาจราจรเมืองหลวง

30:10:2014 สภากทม. แนะกทม. บูรณาการการทำงานกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาจราจรเมืองหลวง

สภากทม. ส่งเสริมคนกรุงใช้จักรยาน แนะกทม. นำร่องหน่วยงานใช้จักรยานติดต่อราชการ

30:10:2014 สภากทม. ส่งเสริมคนกรุงใช้จักรยาน แนะกทม. นำร่องหน่วยงานใช้จักรยานติดต่อราชการ

รับสมัครประกวดกระทงเนื่องในเทศกาลลอยกระทงถึง 3 พ.ย. นี้

30:10:2014 รับสมัครประกวดกระทงเนื่องในเทศกาลลอยกระทงถึง 3 พ.ย. นี้

กทม. ห่วงใยเด็กเยาวชนเล่นพลุ ดอกไม้ไฟ โคมลอย

30:10:2014 กทม. ห่วงใยเด็กเยาวชนเล่นพลุ ดอกไม้ไฟ โคมลอย

กทม.เข้มควบคุมพลุ โคมลอย เตรียมออกคำสั่งห้ามเล่นในวันลอยกระทง ฝ่าฝืนมีโทษจับปรับ

29:10:2014 กทม.เข้มควบคุมพลุ โคมลอย เตรียมออกคำสั่งห้ามเล่นในวันลอยกระทง ฝ่าฝืนมีโทษจับปรับ

Page 32 of 432

back back next next