• From :   To :
คณะผู้บริหารกทม. เห็นชอบร่างข้อบัญญัติควบคุมอาคารรอบรัฐสภาแห่งใหม่

29:07:2014 คณะผู้บริหารกทม. เห็นชอบร่างข้อบัญญัติควบคุมอาคารรอบรัฐสภาแห่งใหม่

โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา

29:07:2014 โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา

พสกนิกรร่วมทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ 62 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

29:07:2014 พสกนิกรร่วมทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ 62 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

กรุงเทพตะวันออกรวมพลังเปิดทางน้ำไหลคลองบางชันและลำรางสีพูม

29:07:2014 กรุงเทพตะวันออกรวมพลังเปิดทางน้ำไหลคลองบางชันและลำรางสีพูม

กรุงเทพกลางจัดกิจกรรมถนนเมืองสวรรค์ ครั้งที่ 2

29:07:2014 กรุงเทพกลางจัดกิจกรรมถนนเมืองสวรรค์ ครั้งที่ 2

กทม.กระตุ้นท่องเที่ยว ชวนนั่งรถชมกรุงยามค่ำคืน

28:07:2014 กทม.กระตุ้นท่องเที่ยว ชวนนั่งรถชมกรุงยามค่ำคืน

กทม. ผนึกกำลัง 16 ภาคีเครือข่าย บูรณาการบริหารจัดการเส้นทางคมนาคมรับมือภัยพิบัติ

28:07:2014 กทม. ผนึกกำลัง 16 ภาคีเครือข่าย บูรณาการบริหารจัดการเส้นทางคมนาคมรับมือภัยพิบัติ

กทม. ส่งเสริมการวิจัยและใช้ผลงานวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด

28:07:2014 กทม. ส่งเสริมการวิจัยและใช้ผลงานวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด

กทม. ระดมกำลังเปิดทางน้ำไหลคลองพระยาสุเรนทร์และคลองบางชันย่านสายไหม

28:07:2014 กทม. ระดมกำลังเปิดทางน้ำไหลคลองพระยาสุเรนทร์และคลองบางชันย่านสายไหม

กทม. จัดกิจกรรมวิชาการ “บางแคนิทรรศ 57” โชว์ศักยภาพนักเรียนต้อนรับประชาคมอาเซียน

28:07:2014 กทม. จัดกิจกรรมวิชาการ “บางแคนิทรรศ 57” โชว์ศักยภาพนักเรียนต้อนรับประชาคมอาเซียน

Page 31 of 397

back back next next