• From :   To :
สภา กทม.ห่วงค่าใช้จ่ายกำจัดขยะกทม.สูงขึ้น

25:07:2014 สภา กทม.ห่วงค่าใช้จ่ายกำจัดขยะกทม.สูงขึ้น

เปลี่ยนชื่อโรงเรียนคลองบางแวก เป็นโรงเรียนมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์

25:07:2014 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนคลองบางแวก เป็นโรงเรียนมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์

สำนักยุทธศาสตร์ฯ เติมเต็มความรู้การพัฒนาเมืองให้นักวางแผนกทม.

25:07:2014 สำนักยุทธศาสตร์ฯ เติมเต็มความรู้การพัฒนาเมืองให้นักวางแผนกทม.

เชิญชมการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

25:07:2014 เชิญชมการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

สำนักวัฒนธรรมฯ ระลึกคุณครูนาฎศิลป์ จัดพิธีไหว้ครูปี 57

25:07:2014 สำนักวัฒนธรรมฯ ระลึกคุณครูนาฎศิลป์ จัดพิธีไหว้ครูปี 57

กทม. เปิดอาคารที่ทำการชมรมผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม

25:07:2014 กทม. เปิดอาคารที่ทำการชมรมผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม

กทม. จัดสัมมนาครูโรงเรียนพื้นที่เขตบางขุนเทียน

25:07:2014 กทม. จัดสัมมนาครูโรงเรียนพื้นที่เขตบางขุนเทียน

ฉลอง 42 ปีโรงพยาบาลตากสิน กทม. มุ่งมั่นพัฒนาบริการเพื่อประชาชน

25:07:2014 ฉลอง 42 ปีโรงพยาบาลตากสิน กทม. มุ่งมั่นพัฒนาบริการเพื่อประชาชน

ต้อนรับแชมป์ฟุตบอลเยาวชนนานาชาติจากสวีเดนกลับบ้าน

24:07:2014 ต้อนรับแชมป์ฟุตบอลเยาวชนนานาชาติจากสวีเดนกลับบ้าน

กทม. พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสมรรถภาพเด็กเล็ก จัดแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัด 22–31 ก.ค. 57

24:07:2014 กทม. พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสมรรถภาพเด็กเล็ก จัดแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัด 22–31 ก.ค. 57

Page 4 of 369

back back next next