• From :   To :
สปภ.กทม. จัดงานวันนักดับเพลิงและกู้ภัย ครบรอบ 11 ปี

27:10:2014 สปภ.กทม. จัดงานวันนักดับเพลิงและกู้ภัย ครบรอบ 11 ปี

กทม. ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 200 รูป ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช ครบรอบ 1 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์

27:10:2014 กทม. ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 200 รูป ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช ครบรอบ 1 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์

ผู้ว่าฯ สุขุมพันธุ์ อัญเชิญพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณประทับหน้าอาคารใหม่ ศาลาว่าการกทม.2 ดินแดง

27:10:2014 ผู้ว่าฯ สุขุมพันธุ์ อัญเชิญพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณประทับหน้าอาคารใหม่ ศาลาว่าการกทม.2 ดินแดง

ส.ก.วิชาญ ธรรมสุจริต แนะอยากให้เด็กกทม.มีโอกาส ได้เข้าเรียนสถาบันการศึกษาที่ดีๆ

27:10:2014 ส.ก.วิชาญ ธรรมสุจริต แนะอยากให้เด็กกทม.มีโอกาส ได้เข้าเรียนสถาบันการศึกษาที่ดีๆ

คณะสมาชิกสภา กทม. ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ.ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

24:10:2014 คณะสมาชิกสภา กทม. ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ.ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

สภากทม. หนุนฝ่ายบริหารสนับสนุนทุนพัฒนาศักยภาพครูกทม. พร้อมเพิ่มโรงเรียนมัธยมรองรับนักเรียน สอดคล้องแนวทางรัฐบาล

24:10:2014 สภากทม. หนุนฝ่ายบริหารสนับสนุนทุนพัฒนาศักยภาพครูกทม. พร้อมเพิ่มโรงเรียนมัธยมรองรับนักเรียน สอดคล้องแนวทางรัฐบาล

สภากทม. หนุนฝ่ายบริหารสนับสนุนทุนพัฒนาศักยภาพครูกทม. พร้อมเพิ่มโรงเรียนมัธยมรองรับนักเรียน สอดคล้องแนวทางรัฐบาล

24:10:2014 สภากทม. หนุนฝ่ายบริหารสนับสนุนทุนพัฒนาศักยภาพครูกทม. พร้อมเพิ่มโรงเรียนมัธยมรองรับนักเรียน สอดคล้องแนวทางรัฐบาล

รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย จ.พิษณุโลก พร้อมให้บริการเบิกจ่ายตรง

24:10:2014 รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย จ.พิษณุโลก พร้อมให้บริการเบิกจ่ายตรง

กทม. ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรุงเทพมหานคร

24:10:2014 กทม. ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรุงเทพมหานคร

กทม. ผุดแปลงนาสาธิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงกลางกรุง

24:10:2014 กทม. ผุดแปลงนาสาธิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงกลางกรุง

Page 4 of 402

back back next next