• From :   To :
รพ.ตากสิน ชวนเด็กยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ

15:07:2014 รพ.ตากสิน ชวนเด็กยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ

กทม. จัดประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลในสังกัด สร้างความผูกพันเพื่อคุณภาพ

15:07:2014 กทม. จัดประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลในสังกัด สร้างความผูกพันเพื่อคุณภาพ

กทม. ดีเดย์จัดระเบียบผู้ค้าสลากบนนถนนราชดำเนินภายใน 16 ก.ค. นี้

15:07:2014 กทม. ดีเดย์จัดระเบียบผู้ค้าสลากบนนถนนราชดำเนินภายใน 16 ก.ค. นี้

กทม. จับมือ สสส. วัด ชุมชน โรงเรียน เปิดแคมเปญ “ชวน ช่วย ให้กำลังใจ คนไทย งดเหล้าครบพรรษา”

15:07:2014 กทม. จับมือ สสส. วัด ชุมชน โรงเรียน เปิดแคมเปญ “ชวน ช่วย ให้กำลังใจ คนไทย งดเหล้าครบพรรษา”

กทม. เปิดให้แรงงานต่างด้าว เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา ลงทะเบียน 15 ก.ค. – 14 ส.ค. นี้

15:07:2014 กทม. เปิดให้แรงงานต่างด้าว เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา ลงทะเบียน 15 ก.ค. – 14 ส.ค. นี้

ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายปี 58

15:07:2014 ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายปี 58

สภากทม. ตรวจการก่อสร้างอาคาร ร.ร.มัธยมปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา

10:07:2014 สภากทม. ตรวจการก่อสร้างอาคาร ร.ร.มัธยมปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา

กทม. จับมือ คสช. ตำรวจ จัดระเบียบผู้ค้าหน้าราม

10:07:2014 กทม. จับมือ คสช. ตำรวจ จัดระเบียบผู้ค้าหน้าราม

กทม. ระดมสมองภาคีเครือข่ายร่วมกันอนุรักษ์แหล่งมรดกวัฒนธรรม

10:07:2014 กทม. ระดมสมองภาคีเครือข่ายร่วมกันอนุรักษ์แหล่งมรดกวัฒนธรรม

สภากทม. เร่งผลักดันงบประมาณดูแลผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.

09:07:2014 สภากทม. เร่งผลักดันงบประมาณดูแลผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.

Page 27 of 386

back back next next