• From :   To :
สภากทม. เดินสายลงพื้นที่รับฟังปัญหา เริ่มกลุ่มกรุงเทพกลาง

12:11:2014 สภากทม. เดินสายลงพื้นที่รับฟังปัญหา เริ่มกลุ่มกรุงเทพกลาง

กทม. ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ หารือวาระแห่งชาติแนวทางจัดการขยะมูลฝอย

12:11:2014 กทม. ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ หารือวาระแห่งชาติแนวทางจัดการขยะมูลฝอย

เปิดงานสัปดาห์รักการอ่านโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

12:11:2014 เปิดงานสัปดาห์รักการอ่านโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

กทม. จัดกิจกรรมความสุขของผู้สูงอายุ หวังคนสามวัยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีสุขเพื่อสังคมใหม่ในอนาคต

12:11:2014 กทม. จัดกิจกรรมความสุขของผู้สูงอายุ หวังคนสามวัยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีสุขเพื่อสังคมใหม่ในอนาคต

ผู้ว่าฯกทม. หยอดเมล็ดทานตะวันเฉลิมพระเกียรติฯ บานสะพรั่งเป็นของขวัญปีใหม่ให้คนกรุง ม.ค. 58 นี้

12:11:2014 ผู้ว่าฯกทม. หยอดเมล็ดทานตะวันเฉลิมพระเกียรติฯ บานสะพรั่งเป็นของขวัญปีใหม่ให้คนกรุง ม.ค. 58 นี้

กทม. อบรมข้าราชการใหม่กว่า 800 คน

11:11:2014 กทม. อบรมข้าราชการใหม่กว่า 800 คน

กทม. จัดทำคู่มือป้องกันตนเองจากสาธารณภัยให้คนกรุงเทพฯ พร้อมรับมือภัยพิบัติรูปแบบต่างๆ

11:11:2014 กทม. จัดทำคู่มือป้องกันตนเองจากสาธารณภัยให้คนกรุงเทพฯ พร้อมรับมือภัยพิบัติรูปแบบต่างๆ

กทม. เดินหน้าปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบศาลาว่าการกทม. เสาชิงช้า

11:11:2014 กทม. เดินหน้าปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบศาลาว่าการกทม. เสาชิงช้า

ผู้ว่าฯกทม. เตรียมลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการดูแลพื้นที่จุดเสี่ยง

11:11:2014 ผู้ว่าฯกทม. เตรียมลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการดูแลพื้นที่จุดเสี่ยง

เชิญชมนิทรรศการ 25 ปีแห่งการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินที่หอศิลป์ แยกปทุมวัน

11:11:2014 เชิญชมนิทรรศการ 25 ปีแห่งการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินที่หอศิลป์ แยกปทุมวัน

Page 26 of 432

back back next next