• From :   To :
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการกทม. ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง

25:09:2014 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการกทม. ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง

กทม. คัดเลือกหนังสือทรงคุณค่าพร้อมเตรียมจัดพิมพ์เพิ่มเติมเพื่อจำหน่ายแก่ประชาชน

25:09:2014 กทม. คัดเลือกหนังสือทรงคุณค่าพร้อมเตรียมจัดพิมพ์เพิ่มเติมเพื่อจำหน่ายแก่ประชาชน

ขอเชิญชมรายการโทรทัศน์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ผลงานพลังความคิดเยาวชนไทย

25:09:2014 ขอเชิญชมรายการโทรทัศน์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ผลงานพลังความคิดเยาวชนไทย

มติแต่งตั้ง ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ เป็นประธานสภากทม. คนที่ 20 คุมฝ่ายนิติบัญญัติกทม.

25:09:2014 มติแต่งตั้ง ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ เป็นประธานสภากทม. คนที่ 20 คุมฝ่ายนิติบัญญัติกทม.

กทม. รับรองมาตรฐาน Clean and Green ห้างฯ – โรงแรม 115 แห่ง สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน

24:09:2014 กทม. รับรองมาตรฐาน Clean and Green ห้างฯ – โรงแรม 115 แห่ง สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน

ประชาชนชาวใต้ร่วมงานบุญสารทเดือนสิบทอดผ้าป่าสามัคคี 14 จังหวัดภาคใต้

24:09:2014 ประชาชนชาวใต้ร่วมงานบุญสารทเดือนสิบทอดผ้าป่าสามัคคี 14 จังหวัดภาคใต้

กทม. เดินหน้าสำรวจจุดเสี่ยงเพิ่มความปลอดภัย พร้อมรายงานความคืบหน้าทุกสัปดาห์

24:09:2014 กทม. เดินหน้าสำรวจจุดเสี่ยงเพิ่มความปลอดภัย พร้อมรายงานความคืบหน้าทุกสัปดาห์

ประชุมสมาชิกสภากรุงเทพมหานครครั้งแรก พุธ 24 ก.ย. นี้

24:09:2014 ประชุมสมาชิกสภากรุงเทพมหานครครั้งแรก พุธ 24 ก.ย. นี้

มท.1 เปิดประชุมสภากทม. ครั้งแรก พุธ 24 ก.ย. นี้ เลือกปธ.และรองปธ.สภากทม.

23:09:2014 มท.1 เปิดประชุมสภากทม. ครั้งแรก พุธ 24 ก.ย. นี้ เลือกปธ.และรองปธ.สภากทม.

สร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์วิทยฐานะให้ครูกทม.

23:09:2014 สร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์วิทยฐานะให้ครูกทม.

Page 26 of 413

back back next next