• From :   To :
กทม. ชวนประกวดสัญลักษณ์และคำขวัญประจำโครงการโรงเรียนปลอดภัยไร้ยาเสพติด

29:10:2014 กทม. ชวนประกวดสัญลักษณ์และคำขวัญประจำโครงการโรงเรียนปลอดภัยไร้ยาเสพติด

สหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุ กทม. จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 57

29:10:2014 สหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุ กทม. จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 57

กทม. ต้อนรับคณะเยาวชนจากกรุงโซล

29:10:2014 กทม. ต้อนรับคณะเยาวชนจากกรุงโซล

พุธนี้ ส.ก. เตรียมเสนอฝ่ายบริหารเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจราจรและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

28:10:2014 พุธนี้ ส.ก. เตรียมเสนอฝ่ายบริหารเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจราจรและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กทม. เห็นชอบจัดทำร่างข้อบัญญัติเงินช่วยค่าครองชีพข้าราชการบำนาญ

28:10:2014 กทม. เห็นชอบจัดทำร่างข้อบัญญัติเงินช่วยค่าครองชีพข้าราชการบำนาญ

ผู้นำเมืองในภูมิภาค ASEAN พร้อมประชุมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 4-6 พ.ย. นี้

28:10:2014 ผู้นำเมืองในภูมิภาค ASEAN พร้อมประชุมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 4-6 พ.ย. นี้

กทม. เผย 3 มาตรการเฝ้าระวังโรคอีโบลา

28:10:2014 กทม. เผย 3 มาตรการเฝ้าระวังโรคอีโบลา

กทม. เปิดตัวโครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน Bangkok Green Community

28:10:2014 กทม. เปิดตัวโครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน Bangkok Green Community

รองนายกเทศมนตรีอู๋ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน หารือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในหลายด้าน

28:10:2014 รองนายกเทศมนตรีอู๋ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน หารือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในหลายด้าน

กทม. ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 200 รูป ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช ครบรอบ 1 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์

27:10:2014 กทม. ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 200 รูป ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช ครบรอบ 1 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์

Page 22 of 421

back back next next