• From :   To :
สภากทม. ชุดใหม่สานต่อความสัมพันธ์สภาบ้านพี่เมืองน้องกับสภามหานครอินชอน

07:11:2014 สภากทม. ชุดใหม่สานต่อความสัมพันธ์สภาบ้านพี่เมืองน้องกับสภามหานครอินชอน

สภากทม. เสนอนำร่องฉีดวัคซีนโรคไข้สมองอักเสบ ป้องกันเชื้อที่มาจากยุงรำคาญ

07:11:2014 สภากทม. เสนอนำร่องฉีดวัคซีนโรคไข้สมองอักเสบ ป้องกันเชื้อที่มาจากยุงรำคาญ

คลองสานปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจลอยกระทง

07:11:2014 คลองสานปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจลอยกระทง

กทม. เปิดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเมืองท่องเที่ยวในลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ครั้งที่ 3

07:11:2014 กทม. เปิดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเมืองท่องเที่ยวในลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ครั้งที่ 3

ผู้นำเมืองหลวงอาเซียนร่วมลงนามประกาศกรุงเทพมหานคร สร้างความร่วมมือและมั่นคงกลุ่มอาเซียนให้เป็นรูปธรรม

07:11:2014 ผู้นำเมืองหลวงอาเซียนร่วมลงนามประกาศกรุงเทพมหานคร สร้างความร่วมมือและมั่นคงกลุ่มอาเซียนให้เป็นรูปธรรม

สภากทม. เห็นชอบปรับปรุงสะพานข้ามคลองศรีสำราญ พร้อมแนะใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบคอบ

06:11:2014 สภากทม. เห็นชอบปรับปรุงสะพานข้ามคลองศรีสำราญ พร้อมแนะใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบคอบ

สภากทม. เห็นชอบปรับปรุงสะพานข้ามคลองศรีสำราญ พร้อมแนะใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบคอบ

06:11:2014 สภากทม. เห็นชอบปรับปรุงสะพานข้ามคลองศรีสำราญ พร้อมแนะใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบคอบ

เห็นชอบข้อบัญญัติ เรื่อง บำเหน็จและเงินช่วยเหลือค่าทำศพลูกจ้างกทม. ให้เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน

06:11:2014 เห็นชอบข้อบัญญัติ เรื่อง บำเหน็จและเงินช่วยเหลือค่าทำศพลูกจ้างกทม. ให้เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน

นายกรัฐมนตรีเปิดโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” วาระแห่งชาติ สร้างวินัยคนไทยจัดการขยะ

06:11:2014 นายกรัฐมนตรีเปิดโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” วาระแห่งชาติ สร้างวินัยคนไทยจัดการขยะ

กทม. คุมเข้ม 13 พื้นที่เขต ห้ามจำหน่าย เล่น หรือปล่อยโคมลอยแบบมีไฟช่วงเทศกาลวันลอยกระทง

06:11:2014 กทม. คุมเข้ม 13 พื้นที่เขต ห้ามจำหน่าย เล่น หรือปล่อยโคมลอยแบบมีไฟช่วงเทศกาลวันลอยกระทง

Page 18 of 422

back back next next