• From :   To :

21:11:2014

21:11:2014

21:11:2014

กทม.ซ้อมแผนควบคุมพื้นที่ ถ.มหาราช-หน้าพระลาน-หน้าพระธาตุ ห้ามตั้งแผงลอย 21 พ.ย.เป็นต้นไป

20:11:2014 กทม.ซ้อมแผนควบคุมพื้นที่ ถ.มหาราช-หน้าพระลาน-หน้าพระธาตุ ห้ามตั้งแผงลอย 21 พ.ย.เป็นต้นไป

สภากทม. ดันเขตกรุงเทพเหนือ-ตะวันออก พัฒนาพื้นที่ รับการขยายตัวในอนาคต

20:11:2014 สภากทม. ดันเขตกรุงเทพเหนือ-ตะวันออก พัฒนาพื้นที่ รับการขยายตัวในอนาคต

กทม. เปิดหอสมุดพรรณี ตั้งทวีวัฒนกุล เป็นแหล่งเรียนรู้ใหม่ของโรงเรียนสายไหม

20:11:2014 กทม. เปิดหอสมุดพรรณี ตั้งทวีวัฒนกุล เป็นแหล่งเรียนรู้ใหม่ของโรงเรียนสายไหม

ผู้ว่าฯกทม. รุดเยี่ยมอาการคณะเจ้าหน้าที่กทม. ประสบเหตุขณะเดินทางไปราชการ ตจว.

20:11:2014 ผู้ว่าฯกทม. รุดเยี่ยมอาการคณะเจ้าหน้าที่กทม. ประสบเหตุขณะเดินทางไปราชการ ตจว.

กทม.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น Monorail สายสีเทา

20:11:2014 กทม.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น Monorail สายสีเทา

กทม. เตรียมเปิดสวนสุนัขแห่งแรกในประเทศไทย เป็นของขวัญปีใหม่คนกรุงเทพฯ ต้นปีหน้า

20:11:2014 กทม. เตรียมเปิดสวนสุนัขแห่งแรกในประเทศไทย เป็นของขวัญปีใหม่คนกรุงเทพฯ ต้นปีหน้า

ผู้ว่าฯกทม. ตรวจความเรียบร้อยการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง และ CCTV ในจุดเสี่ยง

20:11:2014 ผู้ว่าฯกทม. ตรวจความเรียบร้อยการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง และ CCTV ในจุดเสี่ยง

Page 15 of 425

back back next next